Antikos filosofijos teorija

1) joniečių gamtos filosofija antikos filosofija 6 a.pr.Kr. – 6 a.po.Kr pagoniška ir krikščioniška nuo 2 a.po Kr.
Talis ( iš chermeneutikos ir polemikos).
Kas yra pasaulio pradžia?
Pasaulio pradas -Vanduo (jusliškai nesuvokiamas, o išmąstomas) pirmoji metafizinė tikrovė.
Dvisklaida (daikto p

Tautosaka

Tautosaka – literatūros šaltinis

Tautosakos ir literatūros ryšiai yra viena svarbių ir aktualių literatūros mokslo ir kritikos problemų . Ji sprendžiama akademiniuose veikaluose ir literatūros kritikų plačiajai visuomenei skirtuose straipsniuose . Remiantis abiejų žodžio meno rūšių sąveik

Muzika Vilniaus Akademijoje

Muzika Vilniaus akademijoje

Kaip jau minėjome, Vilniaus akademijos pirmtaku laikoma 1513 m. įsteigta mokykla prie šv. Jono bažnyčios. 1570 m. ji reorganizuota į Jėzuitų kolegiją, o iš pastarosios 1579 m. ir išaugo Vilniaus akademija.
Pilnas Akademijos pavadinimas- Vilniaus Jėzaus draugijos