Konfliktų valdymas

KONFLIKTŲ VALDYMAS REFERATAS VILNIUS, 2015 TURINYS ĮVADAS…………………………31.KONFLIKTAI JŲ TIPAI IR PRIEŽASTYS……………….41.1.Konflikto esmė…………………………41.2.Konfliktų tipai…………………………5 1.3.Konfliktų priežastys…………………………52.KONFLIKTŲ VALDYMAS IR STRATEGIJOS……………..7 2.1 Konfliktų prevencija…………………………72.2.Konfliktų valdymas…………………………82.3.Sprendimo būdai…………………………102.4.Konfliktų valdymo strategijos…………………….112.5.Konfliktų pasekmės…………………………17IŠVADOS…………………………18LITERATŪRA…………………………19 ĮVADAS Kas gi yra konfliktas? Konfliktas – tai maždaug vienodo stiprumo, bet priešingos krypties jėgų sąveika, tai nesuderinamų motyvų, interesų, nuomonių, nuotaikų susidūrimas. Konfliktas visada sukelia stiprius emocinius išgyvenimus.(Psichologija … Read more Konfliktų valdymas

Trasnporto logistika

VILNIAUS GEDIMINO TECHNIKOS UNIVERSITETAS TRANSPORTO INŽINERIJOS fakultetas LOGISTIKOS IR TRANSPORTO VADYBOS Katedra Įmonių UAB “Transekspedicija” ir UAB „Daimanta“ palyginimas Atliko: Tikrino: Vilnius ĮVADAS Transportas tai viena iš didžiausią reikšmę Lietuvoje turinčių, bei nuolat besivystančių ūkio sričių. Lietuvos žemės yra išsidėsčiusios geografiškai palankioje vietoje, kuri leidžia Lietuvai būti viename pagrindinių krovinių transporto koridorių, kurie sieja Rytų … Read more Trasnporto logistika

Vokietijos transportinių tinklų analizė

Transporto sektorius yra visos Vokietijos ekonomikos kertinis pagrindas. Užimdama strateginę padėtį Vidurio Europoje Vokietija kartu yra ir tranzitinė valstybė. Pagal transporto infrastruktūros plėtros ir modernizacijos lygį Vokietija yra viena iš pirmaujančių pasaulyje. Transporto sektorius yra visos Vokietijos ekonomikos kertinis pagrindas. Užimdama strateginę padėtį Vidurio Europoje Vokietija kartu yra ir tranzitinė valstybė. Pagal transporto infrastruktūros plėtros … Read more Vokietijos transportinių tinklų analizė

CENTRINIS BANKAS IR KOMERCINIAI BANKAI. BANKŲ VEIKLOS PRINCIPAI IR YPATUMAI

  VILNIAUS GEDIMINO TECHNIKOS UNIVERSITETAS VERSLO VADYBOS FAKULTETAS SOCIALINĖS EKONOMIKOS IR VADYBOS KATEDRA CENTRINIS BANKAS IR KOMERCINIAI BANKAI. BANKŲ VEIKLOS PRINCIPAI IR YPATUMAI Referatas Vilnius, 2015 1. Įvadas Bankai atlieka didelį vaidmenį kiekvienos šalies ekonomikoje. Tai specialūs ekonominiai institutai, teikiantys laikinai esančias laisvas lėšas ir santaupas, teikiantys kreditą, tarpininkaujantys piniginiuose atsiskaitymuose, leidžiantys apyvarton pinigus, vertybinius … Read more CENTRINIS BANKAS IR KOMERCINIAI BANKAI. BANKŲ VEIKLOS PRINCIPAI IR YPATUMAI

Ekonomikos kursinis

TURINYS ĮVADAS…………………………3 1. INFORMACINIŲ ŠALTINIŲ APŽVALGA………………..4 1.1. Smulkaus ir vidutinio verslo plėtros ypatumai šalyje………………….4 1.2 Šaldymo įrenginių, vėdinimo sistemų, oro kondicionierių paklausos ypatumai šalyje…..6 1.3. Lietuvos Respublikos teisinė bazė reglamentuojanti smulkaus verslo plėtrą………8 2. KOMERCINĖ VERSLO BŪKLĖ…………………….10 2.1. Verslo sąlygos…………………………10 2.2. Rinkos ypatumai ir vartotojai…………………………11 2.3. Kainos ir kainodara įmonės veikloje………………………..12 2.4. Pardavimų organizavimas…………………………14 2.5. … Read more Ekonomikos kursinis

Verslo planas

VILNIAUS KOLEGIJA VERSLO VADYBOS FAKULTETAS Atviros virtuves restoranas „3P – Pasinik patiekalą pats“ Verslo planas Vilnius, 2015 m. Turinys Verslo plano santrauka…………………………3 Verslo projekto aprašymas…………………………4 2.1. Idėja…………………………4 2.2. Verslo srities aprašymas: tikslas, misija, vizija…………………..5 2.3. Produkto aprašymas…………………………5 Rinkodara…………………………6 3.1. PEST analizė. …………………………6 3.2. Rinkos dalies išskyrimas …………………………14 3.3. Konkurentų analizė …………………………19 3.4. Rinkodaros strategija: kainų … Read more Verslo planas

Infliacija

  VILNIAUS GEDIMINO TECHNIKOS UNIVERSITETAS VERSLO VADYBOS FAKULTETAS SOCIALINĖS EKONOMIKOS IR VADYBOS KATEDRA Infliacija. Rūšys ir samprata. Referatas Vilnius, 2015 Turinys ĮVADAS 2 1.Infliacijos samprata 3 1.1 Infliacijos apibrėžimas 3 2.Infliacijos rūšys 8 3.Naujienos apie infliaciją Lietuvoje 10 3.1 Rugsėjį Lietuvoje prognozuojama nulinė mėnesinė infliacija 10 3.2 Infliacijos šuolis kitais metais – neišvengiamas 11 Išvados … Read more Infliacija

Europa tarpukariu

IX. EUROPA TARPUKARIU 5.1. Europos politinio žemėlapio kaita po Pirmojo pasaulinio karo. 5.2. Vudro Vilsono 14 punktų esminės idėjos. 5.3. Paryžiaus taikos konferencijos pagrindiniai nutarimai. 1919 m. Versalio taikos sąlygos. Tautų Sąjunga ir jos tikslai. 5.4. Demokratijos krizės Rytų Europos šalyse priežastys ir pasekmės to meto visuomenės raidai. 5.5. Sovietų Rusijos ir Sovietų Sąjungos politinė, … Read more Europa tarpukariu

Atliekų šalinimas logistikoje

Turinys ĮVADAS 2 Atliekų ūkio veiklos sritys 4 Atliekų šalinimo logistikos uždaviniai: 6 Atliekų šalinimo logistikos tikslai 6 Atliekų šalinimo logistikos objektai 7 Atliekų tvarkymas 8 Medicininių atliekų šalinimas 10 Pavojingų atliekų laikymas, tvarkymas, šalinimas (įmonėse) 11 Išvados 13 Literatūros sąrašas15 ĮVADAS Atliekų tvarkymas, susidarymas ir šalinimas – viena svarbiausių aplinkosaugos problemų, atsiradusi vos įsikūrus … Read more Atliekų šalinimas logistikoje

swedbank banko veiklos tyrimas ir analize

Turinys 2.”Swedbank” vieta ir reikšmė sektoriuje 4 4. Konkurencinės aplinkos analizė 8 5. Besitęsiančios Europos skolų krizės įtaka. Kaip šią instituciją paveikė Europos problemos 2010-2011 metais 10 7.SSGG analizė 12 LITERATŪROS SĄRAŠAS 14 Įvadas Bankas – institucija, kurios pagrindinė funkcija teikti finansines paslaugas fiziniams ir juridiniams asmenims. Šiuolaikinis bankas – įstaiga, turinti licenciją, leidžiančią teikti … Read more swedbank banko veiklos tyrimas ir analize