marketingo teorija

1. MARKETINGO TYRIMŲ REIKŠMĖ IR PASKIRTIS
Temos studijavimo tikslas yra įgyti žinių, kurios leis suprasti ir paaiškinti:
1. Kokia yra svarbiausia marketingo tyrimų paskirtis
2. Kokios yra marketingo tyrimų sritys
3. Kaip marketingo tyrimai leidžia pagerinti sprendimus
4. Kokie veiksniai le

Vadovavimo problemos

Summary

Čia turi būti tavo vardas. Problems of management.
This work is about problems of management and solution methods. The first part of the work present’s what are the management specialties. The second part input into the main idea of this work. This part consists of three little parts:

Reklama

TURINYS

Įvadas…………………………………………………………………………………………………………3
1. Reklamos tikslai……………………………………………………………………………….5
2. Reklamos procesas, jo ypatumai…………