Špera

46. Vadovavimo grupės. Bruožų teorijos.

Vadovavimo teorijos grupės:

Bruožų teorijos

Stilių teorijos
Atitikimų teorijos
Dinamiškų santykių teorijos

Bruožų teorija rėmėsi prielaida, kad svarbiausias veiksnys yra vadovo asmenybė, bei sėkmingai dirbančio vadovo

Atmosferos apsauga

ĮVADAS

Aplinkos apsauga šiandien tapo vienu iš svarbiausių žmonijos sprendžiamų problemų. Kad po mūsų galėtų gyventi ateinančios kartos, privalome rūpintis visa mus supančia gamta. Vienas iš aktualių gamtos apsaugos klausimų yra atmosferos užterštumas ir galimybės jį sumažinti. Žinoma, gamyklų n

Paveldosauga

Kurso objektas ir esminės sąvokos

Sąvokos:
Kultūros paminklas
Kultūros paveldas
VPK-valstybinė paminklosaugos komisija (pagrindinė organizacija).
KVAD-kultūros vertybių apsaugos departamentas, pavaldus vidaus reikalų ministerijai.
KPC-kultūros paveldo centras.
Bandoma kalbėti apie pave

Kas yra prekių klasifikavimas

Turinys

Įvadas………………………………………………………………………………………………………………………….2
Prekių klasifikavimas…………………………………………………………………………………………………….3
Pr

Atmintis

ATMINTIS

TURINYS
ĮVADAS 3
ATMINTIS IR JOS RŪŠYS 4
NEVALINGA ATMINTIS 5
VALINGA ATMINTIS 6
SENSORINĖ ATMINTIS 8
DARBINĖ ATMINTIS 8
PROCEDŪRINĖ ATMINTIS 9
EPIZODINĖ ATMINTIS 9
SEMANTINĖ ATMINTIS 10
SĄLYGINIAI REFELEKSAI PAGAL PAVLOVĄ 10
SKINERIO SĄLYGINIAI REFLEKSAI ARBA OPERACINIS