Kurybiškumas

Torrance
Kūribiškumas nepaiso apibrėžtumo
Kūrybiškumas yra beveik begalybė. Į jį įeina visi jausmai- uoslė, regėjimas, klausa, jutimas, skonis, ir netgi kogero ekstrasensorika. Didelė dalis viso šito yra nepastebima ir neįmanoma ištirti. Labai sunku apibrėžti kūribiškumo sąvoką.
Bet visgi yra ši

žū bendrovėse auginamų vasarinių miežių plotų, derliaus ir derlingumo statistinė apskaita ir analizė

SUMMARY

Jolita Kavaliauskienė

Statistical analysis of summer barleycorn sown area, harvest and fertility in agricultural companies in Utena district

1. Statistical sources of information and methods of analysis of sown area, harvest and fertility
2. Statistical analysis of summer barle

Tyrimas

VILNIAUS UNIVERSITETAS
TARPTAUTINIO VERSLO MOKYKLA

KURSINIS PROJEKTAS
TARPTAUTINIŲ RINKŲ APLINKOS TYRIMAS

JAPONIJA

Atliko:Jurga Banketienė
Evelina Byčkova
Sandra Bucevičienė
Viktorija Dziunia
Tomas Geleževičius
Gražina Krupovič

Savižudybės ir jų prevencija Lietuvoje

TURINYS

ĮVADAS…………………………………………………………………….. 3
1. Savižudybių statistika………………………………………………………4
2. Savižudybių priežastys……………………………………………………..6
3. Savižudybių būdai………………………………………………………….7
4. Socialinių faktorių įtaka savižudybėms…………………………………….8
5. Požiūris į savižudybes ir jų pre

Teisė

2002 01 14 I. TEISĖS SĄVOKA IR ŠALTINIAI. NORMINIAI AKTAI.

Visuomenės gyvenimas reikalauja tam tikro reguliavimo, elgesio taisyklių- socialinių normų, kurių svarbiausios yra teisinės normos, tai valstybės nustatytos ir visuotinai privalomos žmonių elgesio taisyklės.

Teisės normos gali at