Viduramžiai

VIDURAMŽIAI
500-1500m.(VI-XVa. Pab.)
Viiduramžiai – tai laikotarpis, padėjęs pamatus šiuolaikinei Europai
Viduramžiai skirstomi:
I.Ankstyvieji viduramžiai 476/500 – 1000m (VI-X a.)
Būdinga:
· V-Xa. Europoje įsigali feodalinė santvarka
· Ekonomikos nuosmukis
· Gyventojų skaišiaus sumažėjimas

Švietimo epocha

ĮVADAS

Švietimo epocha. Kaip ją galima būtų apibūdinti? “Švietimo” sąvoką pirmieji pradėjo vartoti prancūzų filosofai, bet galutinai jos reikšmė įsitvirtino tik po vokiečių filosofo Emanuelio Kanto straipsnio “Kas yra Švietimas?”. Šią epocha galima vadinti tikėjimo į žmogaus proto visagalybę ep