• Heavy Metal Heavy Metal (liet. sunkusis metalas) – XX a. 8-ajame dešimtmetyje išsivysčiusi muzikos kryptis, pasižyminti skambesio šiurkštumu bei itin dideliu atlikimo meistriškumu. Plačiąja prasme „Heavy metal“ vadinami visi metalo muzikos stiliai, siaurąja prasme – tik klasikinis heavy metal muzi

  3666 0
 • ĮVADAS Rokas tai ne paprasta muzikinė kryptis, tai jaunimo kultūra, bendravimo forma, visuomenės veidrodis Nuo pat pradžių jis atsirado kaip jaunimo saviraiškos priemonė, maištas ir protestas, neigimas ir moralinių, materialinių pasaulio vertybių peržiūra . Visos savo istorijos eigoje rokas pa

  2489 0
 • Įvadas Vaikų dainos kitų lietuvių liaudies dainų tarpe užima savitą vietą. Jos yra arba suaugusiųjų kurtos vaikams, arba pačių vaikų kūryba. Dažniausiai vaikų dainas atlieka suaugusieji arba patys vaikai. Iki šiol vaikų dainoms nei rinkėjai

  3932 0
 • Ukmergės r. Veprių vid. mokyklos I.Balsienei REFERATAS Darbą atliko: Aivaras Diliūnas Karolis Čerba Dainora Pakėnaitė Edgaras Jaskūnas Haroldas Dubrickas 8 klasė 2008 m. Turinys Įvadas .................................

  4965 0
 • Rokenrolas Rokenrolas (angl. rock and roll arba rock 'n' roll) – muzikos kryptis, atsiradusi XX a. šeštajame dešimtmetyje Šiaurės Amerikoje ir greitai išplitusi po visą pasaulį. Rokenrolas apjungia daugybę JAV muzikos stilių: kantri, liaudies muziką, bažnytinę muziką, darbo dainas, taip pat bli

  6111 0
 • Įvadas Metalo pradininkais drąsiai galima vadinti tokius roko monstrus kaip Black Sabbath. Jų sukurtos prieš 30 metu muzikos įtaka dabartiniam metalui jaučiasi iki šiol. Apie metalo stilius galima rašyti dviem būdais: chronologine tvarka ir sunkumo tvarka. Į kiekvieno stiliaus aprašymą įeis jam

  1022 0
 • TURINYS 1. Įvadas 1.1. Bendrosios mikrofonų savybės 2. Elektrodinaminiai mikrofonai 3. Elektrodinaminiai juosteliniai mikrofonai 4. Elektrostatiniai mikrofonai 5. Priedai 6. Informacijos šaltiniai 1. ĮVADAS 1.1 pav. Mikrofonas

  3986 0
 • VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETAS HUMANITARINIŲ MOKSLŲ FAKULTETAS ETNOLOGIJOS IR FOLKLORISTIKOS KATEDRA Romualdas Apanavičius Lyginamoji istorinė etnomuzikologija METODINĖ PRIEMONĖ Kaunas, 2005 Recenzavo: Prof. habil. dr. Alfonsas Motuzas

  1335 0
 • Pamokos dalys Pamokos eiga Pastabos I. Įvadinė dalis. 1.1.Voka- linės pratybos. 1.2. Temos skelbimas. II. Dainelės mokymas.

  3511 0
 • Vincas Kudirka (1858 – 1899) Biografija V. Kudirka 1858 m. gimė Vilkaviškio apskrityje, Paežerių kaime, pasiturinčio ūkininko šeimoje. Mokėsi Paežerių pradžios mokykloje, kur pasižymėjo visokeriopais savo gabumais

  8779 0
×
×