• ŠIAULIŲ VALSTYBINĖS KOLEGIJOS

  ŠIAULIŲ VALSTYBINĖS KOLEGIJOS

  VERSLO IR TECHNOLOGIJOS FAKULTETO

  TRANSPORTO INŽINERIJOS KATEDRA

  4634 0
 • Untitled


  Referatas

  Stiprusis ir baltasis ketus

  </p

  5616 0
 • IV Praktinis darbas

  Lenkiamos sijos skersinių jėgų ir lenkimo momentų

  diagramų sudarymas

  Tikslai: gebėti apskaičiuoti dviatrami

  1179 0
 • HIDRAULINIŲ IR MECHANINIŲ PAVARŲ TECHNINIŲ PARAMETRŲ PALYGINAMOJI ANALIZĖ Vilnius, 2010 TURINYS Įvadas..........................................................................................................................

  2161 0
 • Įrenginių charakeristikos

  Įrenginių charakeristikos

  Plokštės formavimo stalas

  0x01 graphic

  1 pav. F

  1405 0
 • ELASTINGUMO MODULIS

  ELASTINGUMO MODULIS

  PS-8

  Data: 2009-02-09

  Darbo užduotis. Išmatuoti strypo tamprumo modulį E.

  Teorinė dalis. Jeigu dalel

  4570 0
 • TURINYS Įvadas........................................................................................................................................................1 Klotuvai. jų klasifikacija ir pagrindiniai parametrai...........................................................

  2508 0
 • VILNIAUS TECHNIKOS KOLEGIJA MECHANIKOS FAKULTETAS AUTOMOBILIŲ TRANSPORTO KATEDRA Dalius Macijasukas 3AT5 gr. studentas Baigiamosios praktikos ataskaita Studijų kryptis Transporto inžinerija Valstybini

  2411 0
 • MARIJAMPOLĖS KOLEGIJA VERSLO IR TECHNOLOGIJŲ FAKULTETAS INDŽINERIJOS KATEDRA MARTYNAS ŽEBRAUSKIS Žemės ūkio technologijų studijų programos 1ŽŪ, gr. Studentas AUGALININKYSTĖS MECHANIZAVINMO PROFESINĖS VEIKLOS PRAKTIKOS ATASKAITA PRAKTINIO DARBO UŽDUOTIS

  982 0
 • Degiojo mišinio ruošimas. Dyzelio varikliuose degusis mišinys ruošiamas suspaudimo takto pabaigoje ir išsipletimo takto pradžioje, jau vykstant degimui. Degusis mišinys turi būti paruoštas per labai trumpą laiką, alilinkantį maždaug 20-60°alkūninio veleno posūkio kampo. Degalai suspaudimo takto

  7382 0
×
×