• Pavyzdžiui, eilėraštyje „Užtrauksim naują giesmę“ reiškiamos tautos atgimimo idėjos, skelbiamas permainų metas: „Ne taip giedosim kaip lig šiolei,/ Kitas mąstysime dūmas.“ Jame skatinama įsitraukti į kovą už tėvynę: „Uždekim meile sau krūtinę!/ Į kovą stokim milžina

  1242 0
 • KRIKŠČIONYBĖS KELIAS Į LIETUVĄ

  KRIKŠČIONYBĖS KELIAS Į LIETUVĄ

  Jau VIII a. prieš Kristų pranašas Izajas skelbė: „Daugybė tautų ruošiasi į kelionę. Jos sako: Einam, kop

  1137 0
 • Krikščionybė

  Krikščionybė

  Krikščionybė - monoteistinė religija, grindžiama Jėzaus Kristaus gyvenimu ir mokymu, perteiktais Naujajame Testamente. Ją sudaro trys pagrindinės srovės - Romos Katalikų bažnyčia, stači

  2739 0
 • Untitled

  Saulės mūšis

  1236 metai

  Padariniai ir pasekmės

  1236 metais Kalavijuočių ordino riteriams įsiveržus į Lietuvą prasidėjo Saulės mūšis. Vienas iš šito

  2047 0
 • Ypač akivaizdžiai ir dramatiškai bei pilnai atsiskleidžia gyvenimiškasis, žemiškasis turinys gotikoje. Gotika susijusi su viduramžių miestų - komunos gyvenimu, su miestų kova dėl nepriklausomybės nuo feodalinio senjoro. Tai naujas ir svarbiausias etapas vidurinių amžių istorijoje, pa

  1381 0

 • LIETUVOS EDUKOLOGIJOS UNIVERSITETAS

  ISTORIJOS FAKULTETAS

  VISUOTINĖS ISTORIJOS KATEDRA

  1437 0
 • Iš pradžių karas prasidėjo tarp Vidurio Europos imperijų – Vokietijos bei Austrijos-Vengrijos – iš vienos pusės ir Antantės valstybių – Prancūzijos, D. Britanijos, Rusijos bei Serbijos iš kitos pusės. Abi pusės planavo trumpą manevrinį karą. Prieš savo norą karo auka tapo Bel

  2279 0
 • Atėnai

  Atėnai

  Atėnai - Graikijos sostinė ir didžiausias miestas. Atėnų vardas kilęs iš graikų deivės Atėnės. Atėnai garsūs demokratija, Olimpinėmis žaidynėmis ir filosofija. 729,1 tūkst. gyventoj

  4106 0
 • Tamsieji amžiai toli gražu neišspyre is atminties pirm?j? bažny?i?, bazilik? ir kit? rom?n? statini?. Pagrindinis planas b?davo beveik visuomet toks pats: centrine nava ved? ? prebiterij?, iš abiej? šali? rikiavosi po dvi ar tris šonines navas. Kai kuriems architektams patiko s

  1358 0
 • Justina Radzevi? 9a

  Justina Radzevi? 9a

  Napoleono Bonaparto vaikyst?

  ?vadas

  „Ne?manoma yra žodis, kur? rasi tik kvaili? žodyne.“

  Napoleonas I

  3282 0
×
×