• TURKIJOS RESPUBLIKA 1. ÐALIES GEOGRAFINË PADËTIS Turkija, oficialiai Turkijos respublika (turkiðkai Türkiye Cumhuriyeti), yra pietryèiø Europoje ir pietvakariø Azijoje. Ðiaurës vakaruose ji ribojasi su Bulgarija ir Graikija, ðiaurëje su Juodàja jûra, ðiaurës rytuose su Gruzija ir Armenija, ry

  945 0
 • TURINYS 1. Įvadas ...................................................................................................................... 1 2. Juvelyriniai dirbiniai ............................................................................................ 2 2.1. Taurieji metalai .........

  2673 0
 • Mineralas – tai gamtinis cheminių elementų junginys, susidaręs natūraliu būdu, be žmogaus pagalbos. Tas pats mineralas gamtoje gali būti įvairiausių pavidalų, nors iš esmės jis yra tų pačių cheminių elementų junginys. Mokslas, kuris tyrinėja mineralus, vadinamas mineralogija. Žemės plutoje yra nevi

  2773 0
 • Содержание. Человек и климат. Введение. Взаимосвязь между энергопотреблением, экономической деятельностью и поступлением в атмосферу. Потребление энергии и выбросы углекислого газа. Углерод в природе. Основные химические соединения и реакции. Изотопы углерода. Углерод в атмосфере. Атмос

  963 0
 • Baltijos jūra Vidinė šiaurės Europos jūra priklausanti Atlanro vandenyno baseinui, kurią nuo Šiaurės jūros, o kartu ir nuo Atlanto vandenyno skiria Zundo, Mažojo ir Didžiojo Belto, Kategato ir Skagerako sąsiauriai.Ji yra 54o ir 65o50o šiaurės platumos bei

  1359 0
 • Kuršių marios Prieš kelis tūkstančius metų Baltija, supylusi Kuršių nerijos smėlio gūbrį, atskyrė įlanką nuo likusios jūros. Susidarė Kuršių marios.Jos gana didelės, net 1584 km2. Tačiau Lietuvai priklauso tik pusė (413 km2). Kita pusė priklauso Rusijos Kaliningrado srič

  763 0
 • TURINYS Įvadas..............................................................................................................................3 Aukštaitijos nacionalinis parkas.....................................................................................4 Dzūkijos nacionalinis parkas........

  1085 0
 • GEOGRAFIJA Dalyko tikslai ir uždaviniai Geografija aiškina pasaulio teritorijų įvairovę, gyventojų, įvykių ir reiškinių procesus Žemės gelmėse ir paviršiuje. Ji siejama su žmogaus ir aplinkos ryšiais, jų išsidėstymu tam tikroje teritorijoje. Pasirinkę mokytis geografiją XI–XII klasėse, mok

  4722 0
 • Italija Pietų Europos valstybė. Sostinė- Roma. Italija yra išsidėsčiusi bato formos Apeninų pusiasalyje. Italijos krantus skalauja Viduržemio jūros sudedamosios dalys. Rytuose: Adrijos ir Jonijos juros, Venecijos, Triesto ir Taranto įlankos, Venecijos lagūna, vakaruose: Ligūrijos ir Tir

  722 0
 • SAN MARINAS. Apeninų pusiasalio šiaurinėje dalyje, ant Titano kalno ir jo šlaituose, įsikūrusi viena mažiausių pasaulio valstybių ir seniausia jo respublika, įkurta V a. – San Marinas. Jai priklauso aštuoni miestai-pilys išsidėstę ant Titano kalno. San Marine esančios trys gynybinės pilys yra miest

  884 0
×
×