Geologija

 • Krekenavos seni?nijoje esan?io kiauli? kompelkso UAB „Pasod?l?“ vandenviet?s požeminio vandens 2 ištekli? ir kokyb?s rodikli? ?vertinimas TURINYS psl. 1. ?VADAS..................................................................................................... 3 2. DUOMENYS AP

  1638 0
 • Turinys Įvadas..........................................................................................................................................1 Teorija ir skaičiavimai................................................................................................................3

  1139 0
 • TURINYS Įvadas ...............................................................................2 Gamtos ištekliai................................................................2 Gamtos išteklių klasifikacija............................................3 Lietuvos gamtos ištekliai..............

  7392 0
 • Žemės gelmių teršimas naftos produktais - aktuali ekologinė problema Pasaulyje nėra nei vieno atvejo, kad naftos produktais užterštos žemės gelmės būtų visiškai išvalytos. Ilgą laiką buvo manoma, kad ekologines problemas galima išspręsti, teršalus paslėpus po žeme. Straipsnyje aptariami pagrindi

  2294 0
 • Žolinės dangos tyrimų metodika Pievų žolyno rūšinė sudėtis ir kiekybinis arskirų rūšių santikis nustatomas įvairiais metodais. Juos galima suskirstyti į subjektyvius ir objektyvius. Subjektyviu metodu augalų kiekybiniai rodikliai vertinami vizualiai, “iš akies”. Objektyviu metodu atskirų rūšių sa

  921 0
 • Iki 1940 m. 1918m. ilgos okupacijos padarinys – skurdas tiek mieste, tiek kaime. Pradėta žemės reforma. Vyriausybė paėmė į globą visus miškus ir sustabdė jų naikinimą. Bežemiai ir mažažemiai buvo aprūpinami žeme, buvo nusavinti stambesnieji ir labiausiai apleisti dvarai. Didžioji reforma iš p

  2207 0
 • GEOGRAFINĖ PADĖTIS. Prancūzijos respublika (Republique Francaise) yra valstybė Vakarų Europoje. Vakarinius Prancūzijos krantus skalauja Atlanto vandenynas - Biskajos įlanka; šiau- rėje - Lamanšo, Pa de Kalio sąsiauriai; Šiaurės jūra. Pietinius krantus skalauja Vi - duržiemio jūra. Pran

  2925 0
 • Turinys Įvadas……………………………………………………………………………………......................................2 1. Žemės formavimasis ir vystymasis prekambryje……………………………………........................................3 1.1 Archėjaus uolienos…………………………………………………………………........................................3 1.

  1104 0
 • pic pic Apie mažąsias Europos valstybes skaitome ir girdime išties nedaug. Dažnai pamiršta jas net pavaizduoti kontinento žemėlapyje, neretai juokia ir pažemina. O jos egzistuoja. Andora, Lichtenšteinas, Malta, Monakas, San Ma

  1218 0
 • Kurso tikslas ir uždaviniai Kurso tikslas – įsisavinti cheminių elementų paplitimą žemėje, jų pasiskirstymą ir migracijos teorinius pagrindus. Kurso uždaviniai: įsisavinti: Cheminių elementų pasiskirstymą įvairiose geosferose (atmosferoje, hidrosferoje, litosferoje, biosferoje); Cheminių ele

  2815 0
×
×