• ELEKTROS SROVĖ DUJOSE 1. Ar normaliomis sąlygomis dujos praleidžia elektros srovę? 2. Kodėl pakaitinus orą atsiranda elektringų dalelių? 3. Kas sudaro srovę dujose? 4. Kaip galima dujas jonizuoti? Dujos sudarytos iš elektriškai neutralių atomų arba molekulių, ir normaliomis sąlygomis jos y

  2293 0
 • Televizija (gr. tele – toli + lot. visio – matymas) – judančių vaizdų ir paveikslų perdavimas laidais arba radijo bangomis. Moksle ir technikoje televizija taikoma įvairiems tyrimams, pramonėje – gamybos procesams stebėti. Ypač plačiai televizija naudojama kultūros reikalams: jos programos iš vien

  1535 0
 • Data: 2000 02 08 Dėstytojai: doc. Žvirblis, doc. Giedrys 1.Darbo užduotis. Išmatuoti srovės stiprumus, įtampas. Apskaičiuoti varžas. Rasti absoliutines ir santykines matavimų paklaidas. Naudojantis gautaisiais rezultatais užpildyti lentelę. 2.Teorinė dalis. Voltamperinė charakteristika - ta

  4415 0
 • Raseinių "Žemaičio" gimnazija Branduolinė energetika Lietuvoje (kūrybinis darbas) Andrius Kasparavičius, Ir1 1999 04 17 I skyrius Ignalinos atominė elektrinė Ignalinos atominė elektrinė yra šiaurės rytų Lietuvoje netoli sieno

  1275 0
 • Šios srovės galia grandinėje su rezistoriumi Jeigu vienalyčiame magnetiniame lauke pastoviu kampiniu greičiu sukamas vielinis rėmelis, tai gaminama kintamoji elektros srovė. Pro besisukantį kontūrą praeinantis magnetinis srautas visą laiką keičiasi. Kai išvesta į kontūro plokštumą normalė n suda

  1715 0
 • RADIOLOKACIJA Objektų aptikimas ir jų buvimo vietos tikslus nustatymas radijo bangomis vadinamas radiolokacija. Visą tai atlieka radiolokatorius, arba radaras, naudojant kryptingą radijo signalų spinduliavimą ir atspindėtų signalų priėmimą. Radiolokatoriais nustatom

  7916 0
 • Plikąja akimi Lietuvoje matoma 1galaktika-Andromedos ūkas (Didysis ir Mažasis Magelano debesys-plika akimi matomi pietų pusrytuly) Pagal išvaizdą galaktikos skirstomos į spiralines, elipsines, netaisyklingąsias, pekuliarines. Spiralinės (žymimos raide S) panašios į mūsų galaktiką. Pagal centrinio t

  916 0
 • Televizija (gr. tele – toli + lot. visio – matymas) – judančių vaizdų ir paveikslų perdavimas laidais arba radijo bangomis. Moksle ir technikoje televizija taikoma įvairiems tyrimams, pramonėje – gamybos procesams stebėti. Ypač plačiai televizija naudojama kultūros reikalams: jos programos iš vieno

  1073 0
 • ELEKTROMAGNETIZMAS MAGNETINIS LAUKAS Visur, kur yra elektros srovė, t.y. kur juda elektros krūviai, yra magnetinis laukas. Įmagnetina geležis ir permagnetina komposus žaibas. Erstedas įrodė, kad laidininku tekanti srovė veikia magnetinę rodyklę, bet ne traukia ar stumia, o pasuka, kad ji būt

  4700 0
 • Atitvarų šiluminės savybės Mes visi dažnai skundžiamės žema gyvenamųjų namų temperatūra, bet labai retai susimąstome, ką galime padaryti, kad gyventume šilčiau. Gana nesunkiai galime apskaičiuoti kiek šilumos mes netenkame ir ko reikia, norint sumažinti nuostolius maksimaliai. Skaičiavimams pai

  874 0
×
×