• 1 tema. PINIGINIŲ LĖŠŲ IR SKOLŲ ĮMONEI APSKAITA Kasos darbo organizavimas įmonėje. Atlikdama kasos operacijas, įmonė vadovaujasi LR Vyriausybės 2000 m. vasario 17d. Nutarimu Nr. 179 “Dėl kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo taisyklių patvirtinimo“, bei LR finansų ministerijos 1

  3807 0
 • ĮŽANGA Audito darbo reikalavimai nustato paskyrimo, planavimo, vidaus kontrolės ir jos rizikos vertinimo, audito įrodymų rinkimo, priežiūros ir peržiūros, darbo dokumentų rengimo, atitinkamų sričių specialistų ir audito įstaigų, kai atliekamas specifinių sričių auditas, pasitelkimo ir v

  3214 0
 • TURINYS Įvadas……………………………………………………………………………….………………..1 1. FINANSŲ RINKOS IR JŲ VAIDMUO EKONOMIKOJE …………………………………………….………………............................................................... 3 2. INVESTICIJOS…………………………………………………………… ……………………..6 2.1. Investicijų esmė………………………………………………….………………………

  1285 0
 • Įmonės finansinės veiklos analizė 1.2 Veiklos finansinė analizė Finansinė analizė yra viena iš aktyviausių įmonės valdymo sistemos funkcijų. Ji padeda nustatyti įmonės veiklos finansinius aspektus, įvertinti esamą padėtį ir ateities persp

  1277 0
 • REFERATAS TARPTAUTINIUOSE ATSISKAITYMUOSE NAUDOJAMI MOKĖJIMO INSTRUMENTAI TURINYS Įvadas............................................................................................2 1. Tarptautinės prekybos mokėjimo sąlygos........................3

  3361 0
 • Turinys Turinys 1 Įvadas 3 “Lietuvos Telekomo” turimi finansiniai rodikliai 4 1. Pajamos 4 1.1“Lietuvos Telekomo “ pajamų vidutinis lygis 4 1.2 Pajamų absoliutinis padidėjimas (grandininiu ir baziniu) 5 1.3 Vidutinis absoliutinis padidėjimas 6 1.4 Didėjimo tempas 6 1.5 Vidutinis pajamų d

  1267 0
×
×