• VILNIAUS UNIVERSITETAS KAUNO HUMANITARINIS FAKULTETAS Finansų ir apskaitos katedra Namų darbas Įmonės finansinės būklės analizė ATLIKO: VAV01 gr. studentė Daiva Kapočiūnaitė TIKRINO: doc. E.Buškevičiūtė Kaunas 2002 Turinys

  723 0
 • Mokesčių raida lietuvoje Turinys 1. Lietuvos mokesčių sistemos raida................................................................................... 2. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės mokesčiai............................................................. 3. Rusijos imperijos ir ka

  1962 0
 • Marketingo tyrimas Marketingo tyrimo sanprata Norint padaryti teisingą sprendima reikia surinkti reikiamą informaciją.Taigi , sprendimo teisingumas labai priklauso nuo turimos informacijos.Taip pat ir marketingo sprendimai reikalauja informacijos,tam ir yra daromas marketingo tyrimas. Marketingo

  2660 0
 • 3.2. PAGRINDINIŲ MOKESČIŲ TAIKYMO YPATUMAI 3.2.1. Pridėtinės vertės mokestis PVM formavimosi pagrindas Lietuvoje buvo bendrasis akcizas, kuris, savo ruožtu, atsirado apyvartos mokestį pakeitus į bendrąjį akcizą. Bendras pridėtinis mokestis (bendrasis akcizas) paplitęs daugelio šalių finansų pr

  833 0
 • ŠIAURĖS LIETUVOS VERSLO KOLEGIJA Verslo vadyba I kursas FIZINIŲ ASMENŲ PAJAMŲ MOKESTIS Parengė : A. Karpovas TURINYS Įžanga............................................................................................................

  2111 0
 • Tema: Metinė finansinė atskaitomybė TURINYS Įvadas......................................................................................................................................3 1. Finansinės atskaitomybės parengimas.......................................................................

  785 0
 • LIETUVOS RESPUBLIKOS AKCIZŲ ĮSTATYMO KOMENTARAS ĮVADINĖ DALIS 1. Komentaro tikslas - suvienodinti Akcizų įstatymo taikymo praktiką valstybinėse mokesčių inspekcijose ir padėti mokesčių mokėtojams tinkamai vadovautis šiuo įstatymu. 2. Komentuojami įstatymo stra

  1556 0
 • ELEKTRONINĖS KOMERCIJOS RINKODARA EIektroninės komercijos dalyviai – pirkėjai Elektroninė komercįja turi idealų instrumentą- tinklapį, palaikantį ryšius su vartotojais. Net daugelis verslo įmonių, besiverčiančių įprasta veikla, bet turinčių išvaizdų gero turinio ir tinkamai reklamuojamą tinkla

  1305 0
 • 1 tema. PINIGINIŲ LĖŠŲ IR SKOLŲ ĮMONEI APSKAITA Kasos darbo organizavimas įmonėje. Atlikdama kasos operacijas, įmonė vadovaujasi LR Vyriausybės 2000 m. vasario 17d. Nutarimu Nr. 179 “Dėl kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo taisyklių patvirtinimo“, bei LR finansų ministerijos 1

  3236 0
 • ĮŽANGA Audito darbo reikalavimai nustato paskyrimo, planavimo, vidaus kontrolės ir jos rizikos vertinimo, audito įrodymų rinkimo, priežiūros ir peržiūros, darbo dokumentų rengimo, atitinkamų sričių specialistų ir audito įstaigų, kai atliekamas specifinių sričių auditas, pasitelkimo ir v

  2769 0