• Filosofinės būsenos: Blyksnis, nuostaba, abejonė, kančia, baimė, tikėjimas. Filosofinėje būsenoje individas išeina anapus savęs, atsiveria pasauliui. Tai kryptinga, intensionali, objektyvi būsena. Tai individualus autentiškas susitikimas su daiktais, pirmaprade transcendencija kaip su meile ar mir

  1509 0
 • Filosofija ir klausimas. Kasdieninis, gnostinis, egzistencinis, filosofinis klausimai. Kasdieninis klausimas nukreiptas į esinių paviršių su aiškiu atsakymu. Nukreiptas ne į daiktą, o į kitą žmogų. “Kur plaktukas?” – mąstome apie veiksmą, vinį ir lentą. Atsakymas: kitas gali tiesiog paduoti. Prak

  5143 0
 • Laim? Laim?. Dažnai girdime š? žod?... Ta?iau ar dažnai susim?stome apie tikr?j? jo reikšm?? Juk laim? tai ne vien laim?ti loterijoje puod? rinkin?, ar t?kstant? lit?. Laim? yra daug daug daugiau., tai yra daug gilesnis ir brandesnis jausmas, visapusiškas gyvenimas, jo pilnatv?. Geb?jimas d

  1102 0
 • Kokia yra gyvenimo prasmė ? Ar yra pomirtinis gyvenimas ? Kaip turime gyventi ? Tai yra klausimai einantys iš lūpų į lūpas, iš kartos į kartą. Nebuvo dar žmonijos istorijoje tokios kultūros, kurios tarpe neatsirastų žmonių gvildenančių šiuos klausimus. Nors ir ne pirmieji, tačiau daugiausiai pasiekę

  895 0
 • Sokrato Etika 1. Sokrato asmenybė Šio asmens gyvenimo tikslas buvo filosofija, todėl Sokratas daugiau niekuo nesirūpino nei šeima, nei turtu tik mąstymu, filosofavimu. Pagrindinė jo veiklos terpė buvo Atėnų gatvės ir aikštės, kilmingų ir žinomų piliečių namai. Jo gyvenimas tai nuolatiniai pokalb

  2052 0
 • Filosofijos rašto darbas tema „Trys dvasios A.Maceinos filosofijoje“ Turinys Įvadas.....................................................................................1psl. 1.Dvasių pasiskirstymas dabartyje.........................................3psl. 2.Trijų dvasių charakteristika.

  1173 0
 • Darbą priėmė: Doc. Leskauskaitė Ė.Fromas gimė 1900m. Frankfurte prie Maino vyro pirklio šeimoje. Vaikystės metai prabėgo religingoje aplinkoje, šeimoje dažnai buvo skaitomas Senasis Testamentas. Ė.Fromą ypač žavėjo biblinių pranaš

  2656 0
 • Tiesos Jėga prieš Prievartą Dvidešimtas amžius įėjo į istorija ne kaip kruvinų revoliucijų, niokojančių karų, gyvybės naikinimo tobulos industrijos, o kaip neprievartinių pergalių prieš prievartą amžius. Jėgos, slypinčios aktyvioje ne prievartoje, suvokimas, gebėjimas ją apgalvotai, panaudo

  1104 0
 • SOKRATO GYVENIMAS. Sokratas – tai graik? filosofas. Gim? Alopek?je (netoli At?n?) 469 m. pr. Kr. skulptoriaus ir pribuv?jos šeimoje. At?nuose nugyveno vis? savo gyvenim? ir mir? 399 m. pr. Kr. Jaunyst?je Sokratas gavo ger? pradin? išsimokslinim?, o sulauk?s 18 met? tapo At?n? pilie?iu, dav?s prie

  2628 0
×
×