• Referatas: Asmens savivoka Kiekvienas individas suvokiamas daugeliu aspektų: fiziniu, emociniu, moraliniu ir socialiniu. Ir kiekvienas iš mūsų kaip individas turi savivoką. Formuodami savivoką, mes remiamės savimi kaip objektu, įsivaizduodami, kad jis yra savarankiška būtybė, kurią stebi kažka

  2730 0
 • Ekonomikos teorijos kontrolinis darbas Valiutų kursai ir tarptautinė valiutų rinka Kontrolinio darbo planas : 1. Įvadas. 2. Valiutų kursai : a) Lankstaus valiutos kurso nuvertėjimas ir jos kurso pakilimas; b) Lanksčių valiutų kursų sistemos trūkumai ir privalumai; c) Fiksuotas valiuto

  2768 0
 • E-Verslas Rašant apie elektroninę komerciją reikia paminėti, kad jinai skirstoma į kelias rūšis. Dvi pagrindinės rūšys tai yra b2b (business to business) ir b2c (business to client), išvertus iš anglų kalbos tai reikštų verslas verslui ir velslas vartotojui. Daugumai paprastų interneto vartotoj

  1094 0
 • ĮVADAS Žmonių poreikiai yra labai įvairūs. Patys būtiniausi visada buvo maistas, drabužiai, pastogė. Tačiau vystantis kultūrai bei civilizacijai, poreikiai vis labiau augo. Žmonės pradėjo norėti ne tik drabužių, bet netgi gražių drabužių, kiekvienai progai vis kitokių. Žmonės pradėjo vertinti muz

  1913 0
 • TURINYS ĮVADAS……………………………………………………………… 2 LIZINGO APIBRĖŽIMAS…………………………………………... 3 LIZINGO KLASIFIKACIJA………………………………………… 4 Finansinis lizingas (išperkamoji nuoma)………………………………………... 4 Veiklos lizingas…………………………………………………………………. 5 LIZINGO ŠALYS…………………………………………………… 7 SUTARTIES REGULIAVIMAS…………

  1644 0
 • TURINYS ĮVADAS 3 1. GLOBALIZACIJOS ESMĖ 4 2. GLOBALIZACIJĄ SKATINANČIOS JĖGOS 6 2.1. Tarpvyriausybinės organizacijos 7 2.2. Tarptautinės nevyriausybinės organizacijos ir daugiašalės korporacijos 9 3. PRIEŠ GLOBALIZACIJĄ KOVOJANČIOS JĖGOS 10 IŠVADOS 13 LITERATŪRA 14 ĮVADAS Past

  2421 0
 • Utenos apskritis Gamtos groiu viena ypatingiausių Lietuvoje Utenos apskritis danai vadinama eerų kratu, lyginama su eeringąja Suomija ar nepaprastai raikios gamtos Europos kratu veicarija. ią apskritį sudaro Utenos, Molėtų, Ignalinos, Zarasų ir Anykčių rajonai. ios vietovės yra garsios savo istorini

  1574 0
 • Grai ir spalvinga Kauno apskritis, kuri apima Kauno, Kėdainių, Kaiiadorių, Jonavos, Prienų ir Raseinių rajonus, Kauno miestą ir Birtoną. Tai lygumų kratas, kurį puoia nuo XIII--XIV amių ilikę pilys, banyčios, dvarai, gyvenamieji pastatai, vagoja upių tėvas Nemunas. Į jį savo vandenis plukdo Nevėis,

  1461 0
 • Verslo apibūdinimas Mūsų firma Rostera teikia interneto paslaugas, kuria internetinius puslapius. i veikla yra perspektyvi, nes augant Lietuvos ekonomikai, susidomėjimas internetu didėja, įmonėms atsiranda poreikis turėti profesionalias interneto svetaines. Mes adame plėstis ir įkurti naują inter

  1320 0
 • TARPTAUTINĖS PREKYBOS REGULIAVIMAS MUITŲ SISTEMA Kursinis darbas TURINYS Įvadas 3 1.Tarptautinės prekybos ribojimo tikslai ir priežastys 4 2. Muitų rūšys ir klasifikacija 5 3. Muitų esmė ir funkci

  2958 0
×
×