• Dvejybinio įrašo atsiradimo apskaitoje reikšmė. Buhalterinės apskaitos sąskaitos Žmonės visuomet skaičiuodavo, tačiau apskaita, kaip ją dabar suvokiame, atsirado daugiau kaip prieš tūkstantmetį pr.m.e..Tai sąlygojo žmonių poreikis žinoti, kiek mokėjo šį darbą, vadino raštininkais, iždinink

  881 0
 • Valdymo apskaitos kontrolinis TEMA: IŠLAIDŲ KLASIFIKAVIMAS IR ELGESYS TIKSLAS: mokėti klasifikuoti ir apskaityti išlaidas, žinoti išlaidų elgesį. DARBO PRIEMONĖS: paskaitų konspektai, specialybinė literatūra, pirminiai apskaitos dokumentai, praktinių užduočių segtuvas, lentelės. DARBO EI

  2292 0
 • 1. Informacijos sistemos samprata, paskirtis, pavyzdžiai, tipai. IS tikslas-užtikrinti efektyvų inf-jos panaudojimą organizacijoje, aprūpinti ją tikslia ir pilna inf-a, užtikrinančia įmonės reikmes priimant valdymo sprendimus. Galima išskirti kelis IS tipus, priklausomai nuo jų įtakos (teikiamos pa

  1747 0
 • KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETAS SOCIALINIŲ MOKSLŲ FAKULTETAS Viešojo administravimo katedra ĮMONIŲ BANKROTO VALDYMAS Kursinis darbas Vadovas : Doc. - Atliko: - 2003-03-07 TELŠIAI 2003 TURINYS ĮŽANGA 3 1.TEISĖS AKTAI REGLAMENTUOJ

  1187 0
×
×