• 1. Informacijos sistemos samprata, paskirtis, pavyzdžiai, tipai. IS tikslas-užtikrinti efektyvų inf-jos panaudojimą organizacijoje, aprūpinti ją tikslia ir pilna inf-a, užtikrinančia įmonės reikmes priimant valdymo sprendimus. Galima išskirti kelis IS tipus, priklausomai nuo jų įtakos (teikiamos pa

    1523 0
  • KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETAS SOCIALINIŲ MOKSLŲ FAKULTETAS Viešojo administravimo katedra ĮMONIŲ BANKROTO VALDYMAS Kursinis darbas Vadovas : Doc. - Atliko: - 2003-03-07 TELŠIAI 2003 TURINYS ĮŽANGA 3 1.TEISĖS AKTAI REGLAMENTUOJ

    949 0