• Valdymo apskaitos kontrolinis TEMA: IŠLAIDŲ KLASIFIKAVIMAS IR ELGESYS TIKSLAS: mokėti klasifikuoti ir apskaityti išlaidas, žinoti išlaidų elgesį. DARBO PRIEMONĖS: paskaitų konspektai, specialybinė literatūra, pirminiai apskaitos dokumentai, praktinių užduočių segtuvas, lentelės. DARBO EI

    2243 0
  • 1. Informacijos sistemos samprata, paskirtis, pavyzdžiai, tipai. IS tikslas-užtikrinti efektyvų inf-jos panaudojimą organizacijoje, aprūpinti ją tikslia ir pilna inf-a, užtikrinančia įmonės reikmes priimant valdymo sprendimus. Galima išskirti kelis IS tipus, priklausomai nuo jų įtakos (teikiamos pa

    1694 0
  • KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETAS SOCIALINIŲ MOKSLŲ FAKULTETAS Viešojo administravimo katedra ĮMONIŲ BANKROTO VALDYMAS Kursinis darbas Vadovas : Doc. - Atliko: - 2003-03-07 TELŠIAI 2003 TURINYS ĮŽANGA 3 1.TEISĖS AKTAI REGLAMENTUOJ

    1128 0
×
×