• KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETAS SOCIALINIŲ MOKSLŲ FAKULTETAS Viešojo administravimo katedra ĮMONIŲ BANKROTO VALDYMAS Kursinis darbas Vadovas : Doc. - Atliko: - 2003-03-07 TELŠIAI 2003 TURINYS ĮŽANGA 3 1.TEISĖS AKTAI REGLAMENTUOJ

    702 0