• NEAKYVAIZDINIŲ STUDIJŲ SKYRIUS BAn3 grupės studentės INVENTORIZACIJA IR KITI PARENGIAMIEJI BALANSO SUDARYMO DARBAI Apskaitos pagrindų kursinis darbas Vadovė Vilnius 2004 Turinys 1. Įvadas(Inventorizacija, jos tikslai) 2. Inventorizacijos t

  1233 0
 • EKONOMIKOS FAKULTETAS BUHALTERINĖS APSKAITOS KATEDRA Buhalterinės apskaitos I kurso BAn–3/1 grupės neakivaizdinio skyriaus studentės BUHALTERINĖS APSKAITOS PRAKTIKOS TIKSLAI IR UŽDUOTYS Praktikos darbas Vadovė dėstytoja Vilnius 2004 1–2. UAB

  2371 0
 • Įvadas Kiekvienos įmonės veiklą sudaro daugybė ūkinių faktų (sąmoningai vykdomų operacijų ar nepriklausančių nuo įmonės darbuotojų valios jvykių), kurių kiekvienas daro tam tikrą poveikį veiklos rezultatams ar įmonės turtui bei nuosavyb

  2764 0
 • Įvadas 3 Santrauka……………………………………………………………………………………………..4 1.Siūlomo projekto esmė 1.1.Verslo idėja 4 1.2.Pagrindiniai tikslai 5 1.3. Produktas 5-6 2.Įmonės charakteristika 2.1. Nuosavybės forma 6 2.2. Žinios apie verslininką ir partnerius, pagrindinius akcininkus .........................

  956 0
 • Apskaitos duomenys nepriklausomai nuo įmonės veiklos dydžio ir kitų vertybių, turi būti pateikiami vieningos formos ataskaitose. Juridinio asmens teises turinčios įmonės pildo tokias atskaitomybės formas: • balansą; • pelno (nuostolio) ataskaitą; • pelno (nuostolio) paskirstymo ataskaitą; • pi

  983 0
 • Rinkos šalyse paprastai skiriamos dvi apskaitos rūšys: finansinė ir valdymo. Pastaroji neretai vadinama vadybos ar vidaus, o kartais ir gamybine apskaita. Finansinė apskaita daugiausia skirta išorės informacijos vartotojams- akcininkams, valdžios institucijoms, veiklos partneriams ir kt. Finansinės

  741 0
 • Tai yra Microsoft firmos produktas, kuris sukurtas padėti įvykdyti visus sugalvotus projektus. Ši programa patogi tuo, kad joje projekto duomenys saugomi duomenų bazėje. Ši informacija yra panaudojama sudarant darbo grafiką, nustatant kainas ir kitus elementus, reikalingus projekto planui sudary

  1629 0
 • Įvadas…………………………………………………………………….. 3 1. SVVĮ samprata………………………………………………………. 4 1.1 SVVĮ vieta bendroje Lietuvos įmonių sandaroje………….. 4 1.2 SVVĮ veiklą reglamentuojantys įstatymai………………… 8 2. Mokesčių politika SVV atžvilgiu…………………………………….. 11

  1016 0
 • ĮVADAS Po nepriklausomybės atkūrimo Lietuvoje pradėjo sparčiais tempais plėstis turto rinka. Privataus sektoriaus ir rinkos santykių plėtra sukūrė turto vertinimo paslaugos paklausą. Turto vertinimo paslaugų paklausą ėmė kurti ir privataus kapitalo įm

  2062 0
 • Ilgalaikio turto apskaita Ilgalaikio turto reikšme Pagrindinis požymis, pagal kuri turtas skirstomas i trumpalaiki ir ilgalaiki yra jo sunaudojimas per tam tikra laikotarpi - laikotarpi, per kuri uždirbamas pelnas. Jei turtas per viena ataskaitini laikotarpi visiškai sunaudojamas, jis laikomas tru

  4674 0
×
×