• Apskaitos duomenys nepriklausomai nuo įmonės veiklos dydžio ir kitų vertybių, turi būti pateikiami vieningos formos ataskaitose. Juridinio asmens teises turinčios įmonės pildo tokias atskaitomybės formas: • balansą; • pelno (nuostolio) ataskaitą; • pelno (nuostolio) paskirstymo ataskaitą; • pi

  571 0
 • Rinkos šalyse paprastai skiriamos dvi apskaitos rūšys: finansinė ir valdymo. Pastaroji neretai vadinama vadybos ar vidaus, o kartais ir gamybine apskaita. Finansinė apskaita daugiausia skirta išorės informacijos vartotojams- akcininkams, valdžios institucijoms, veiklos partneriams ir kt. Finansinės

  407 0
 • Tai yra Microsoft firmos produktas, kuris sukurtas padėti įvykdyti visus sugalvotus projektus. Ši programa patogi tuo, kad joje projekto duomenys saugomi duomenų bazėje. Ši informacija yra panaudojama sudarant darbo grafiką, nustatant kainas ir kitus elementus, reikalingus projekto planui sudary

  1240 0
 • Įvadas…………………………………………………………………….. 3 1. SVVĮ samprata………………………………………………………. 4 1.1 SVVĮ vieta bendroje Lietuvos įmonių sandaroje………….. 4 1.2 SVVĮ veiklą reglamentuojantys įstatymai………………… 8 2. Mokesčių politika SVV atžvilgiu…………………………………….. 11

  590 0
 • ĮVADAS Po nepriklausomybės atkūrimo Lietuvoje pradėjo sparčiais tempais plėstis turto rinka. Privataus sektoriaus ir rinkos santykių plėtra sukūrė turto vertinimo paslaugos paklausą. Turto vertinimo paslaugų paklausą ėmė kurti ir privataus kapitalo įm

  1510 0
 • Ilgalaikio turto apskaita Ilgalaikio turto reikšme Pagrindinis požymis, pagal kuri turtas skirstomas i trumpalaiki ir ilgalaiki yra jo sunaudojimas per tam tikra laikotarpi - laikotarpi, per kuri uždirbamas pelnas. Jei turtas per viena ataskaitini laikotarpi visiškai sunaudojamas, jis laikomas tru

  3449 0
 • Dvejybinio įrašo atsiradimo apskaitoje reikšmė. Buhalterinės apskaitos sąskaitos Žmonės visuomet skaičiuodavo, tačiau apskaita, kaip ją dabar suvokiame, atsirado daugiau kaip prieš tūkstantmetį pr.m.e..Tai sąlygojo žmonių poreikis žinoti, kiek mokėjo šį darbą, vadino raštininkais, iždinink

  484 0
 • Valdymo apskaitos kontrolinis TEMA: IŠLAIDŲ KLASIFIKAVIMAS IR ELGESYS TIKSLAS: mokėti klasifikuoti ir apskaityti išlaidas, žinoti išlaidų elgesį. DARBO PRIEMONĖS: paskaitų konspektai, specialybinė literatūra, pirminiai apskaitos dokumentai, praktinių užduočių segtuvas, lentelės. DARBO EI

  1756 0
 • 1. Informacijos sistemos samprata, paskirtis, pavyzdžiai, tipai. IS tikslas-užtikrinti efektyvų inf-jos panaudojimą organizacijoje, aprūpinti ją tikslia ir pilna inf-a, užtikrinančia įmonės reikmes priimant valdymo sprendimus. Galima išskirti kelis IS tipus, priklausomai nuo jų įtakos (teikiamos pa

  1236 0
 • KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETAS SOCIALINIŲ MOKSLŲ FAKULTETAS Viešojo administravimo katedra ĮMONIŲ BANKROTO VALDYMAS Kursinis darbas Vadovas : Doc. - Atliko: - 2003-03-07 TELŠIAI 2003 TURINYS ĮŽANGA 3 1.TEISĖS AKTAI REGLAMENTUOJ

  642 0