• Untitled

  TURINYS

  ĮVADAS.......................................................................

  2571 0
 • Įvadas 3 1. Prekybos įmonės įsipareigojimų apskaita 4 1.1. Pardavimų ir pardavimo diskontų apskaita 5 1.2. Įmonės skolų apskaitos kortelė ir skolų suderinimo aktas 6 1.3. Įmonės kreditorių inventorizacijos aprašas 8 1.4. Pardavimų fiksavimas apskaitos dokumentuose 10 2. P

  3607 0
 • UAB „GINTARO BALDAI“ FINANSINĖS VEIKLOS ANALIZĖ

  UAB „GINTARO BALDAI“ FINANSINĖS VEIKLOS ANALIZĖ

  2002m. Spalio mėn. buvo įregistruota UAB „Gintaro baldai“, kurios pagrindinė veikl

  2378 0
 • Šiuo metu žinomos ir taikomos strateginio valdymo teorijos ir koncepcijos nepajėgia paaiškinti, kaip sukurti tokia organizaciją, kuri žinių visuomenėje galėtų būti laikoma modernia. Tai lemia pati strateginio valdymo esmė, organizacijoje priimamus sprendimus orientuojanti daugiau į jos aplinkoje vykstančių pasikeitimų valdymą. Strateginio valdymo paskirtis - numatyti organizacijos veiklos kryptis ir tikslus, atspindinčius jos aplinkoje vykstančius procesus, sukurti organizacijos strateginius resursus ar numatyti apsirūpinimo jais būdus ir parengti bei realizuoti strategiją, geriausiai įvertinančią veiklos aplinkybes.

  3246 0
 • TURINYS 1. ĮVADAS..............................................................................................3 psl. 2. SITUACIJA…………………………………………………………4 psl. 3. ĮVERTINIMAS............................................................................

  3219 0
 • ĮVADAS 3 1. pardavimo PAJAMOS 5 1.1. Pajamų samprata ir reglamentavimas 5 1.2. pardavimo pajamų ciklas 9 2. pardavimo PAJAMŲ AUDITAS 13 2.1. Pardavimų vidaus kontrolės sistemos įvertinimas 13 2.2. pardavimo pajamų audito testai ir procedūros 25 2.3. pardavimo pajamų ciklo ap

  936 0
 • Turinys Įvadas........................................................................................................................... 3 1.Įstaigos aprašymas ir apskaitos politika.................................................................4 2. Darbuotojai, kuriems suteikiama teisė r

  1184 0
 • Viskas apie fifo metoda apskaitoje.

  667 0
 • LENGVATINIS 9 PROCENTŲ PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESTIS

  1466 0
 • FINASINĖJE APSKAITOJE NAUDOJAMO ATSARGŲ ĮKAINOJIMO METODO TAIKYMO PELNO MOKESČIUI APSKAIČIUOTI TVARKA

  Buhalterine apskaita-atsargu metodas FIFO

  <P LANG="lt-LT" CLASS="western" ALIGN=CENTER STYLE=

  5891 0