• Civilinės saugos signalai ir veiksmai pagal juos Siekdama paspartinti ir supaprastinti pranešimo apie susidariusias ekstremalias situacijas perdavimą, 1992 m. liepos 30 d. potvarkiu Nr. 766 Lietuvos Respublikos Vyriausybė patvirtino civilinės saugos signalų sąrašą ir jų paskelbimo tvarką. Šie sig

  9623 0
 • Įsimylėk Prisijunk prie Pasipriešinimo. Įsimylėk. Įsimylėjimas - tai galutinis sukilimo, pasipriešinimo šiandienos nuobodžiam, socialiai varžančiam, kultūriškai slegiančiam, juokingam pasauliui aktas. Meilė transformuoja šį pasaulį. Jei žmogus anksčiau nuobodžiavo, jis dabar jaučia aistrą. Jei

  1154 0
 • Teisiniai civilinės saugos ir gelbėjimo pagrindai, jos struktūra, tikslai ir uždaviniai Lietuvos Respublikos civilinės saugos ir gelbėjimo sistemos organizavimo ir veikimo teisinius bei organizacinius pagrindus, valstybės ir savivaldybių institucijų, ūkio subjektų, visuomeninių organizacijų be

  3327 0
 • TURINYS ĮVADAS 3 1. ORO TARŠA. PAGRINDINAI ORO TERŠALAI 3 2. TERŠIANČIŲ MEDŽIAGŲ EMISIJA Į ORĄ 5 2.1. TERŠIANČIŲ MEDŽIAGŲ EMISIJA Į ORĄ LIETUVOJE 8 3. MIESTŲ ORO KOKYBĖ 9 4. ,,ŠILTNAMIO EFEKTAS” - PASAULINIS KLIMATO ATŠILIMAS

  1573 0
 • 14 I ĮVADAS Prieštaravimai tarp žmogaus veiklos ir gamtos šiuo metu tapo itin raiškūs ir kuo tolyn, tuo jie didėja. Oro, dirvos, vandens teršimo neracionalaus gamtos išteklių naudojimo neigiamos pasekmės juntamos ne tik k

  2058 0
 • I .EKOLOGIJOS MOKSLO RAIDA Žmonijos kelias į moksliškai pagrįstą žmogaus ir aplinkos santykių principų nustatymą buvo ilgas ir netolygus. Žmogų supanti aplinka visais laikais buvo neatsiejama nuo namų ( gr. Oikos) sąvokos. Ši sąvoka ir lėmė mokslo , nagrinėjančio gyvųjų būtybių ir jų aplink

  3592 0
 • Turinys TURINYS 1 ĮVADAS 2 1.REGĖJIMAS IR APŠVIETIMAS 2 1.1.ŽMOGAUS REGOS JAUTRUMAS. AKIES SANDARA. 2 1.2.REGOS FUNKCIJOS 3 1.3. RIZIKOS VEIKSNIAI 4 1.4. APŠVIETIMAS. ŠVIESOS PASISKIRSTYMAS 5 2. ŽMOGAUS GIRDĖJIMO JAUTRUMAS 6 2.1. AUSIES ANATOMIJA 6 2.2. AUSIES JAUTRUMAS 7 2.3. TRIUKŠMO

  3480 0
 • Ukmerg? yra Ryt? Lietuvos centre. Šiuo metu miestas yra Vilniaus apskrities Ukmerg?s rajono centras. Miestas ?kurtas 1225 metais. XV a. gavo Magdeburgo miesto teises. 15 kvadratini? kilometr? plote gyvena 31000 gyventoj?. Rajonas ribojasi su Širvint?, Jonavos, K?daini?, Panev?žio, Anykš?i?

  957 0
×
×