• ...; politinis režimas apibūdina valstybės valdžios įgyvendinimo būdus ir priemones. Valstybės forma — kompleksinė sąvoka. Ji apima visus tris nurodytus elementus. Valstybės forma — ne... vieną pavyzdį: kartais aiškiai pasenusi valstybės forma provokuoja konfliktus arba labai sunkina...

  • ... organizacija. 18. VALSTYBĖS FORMOS SAMPRATA, JOS ELEMENTAI Valstybės forma tiesiogiai išreiškia valstybės esmę ir turinį. Dauguma autorių tvirtina, kad valstybės forma susideda iš valdymo formos, valstybės vidaus sandaros ir valstybinio (politinio) režimo. Valstybės forma...

  • .... Šiuolaikinės valstybės samprata neatsiejama nuo tautinės valstybes koncepcijos. Tautinė valstybė yra ypatinga valstybės forma... parlamento. Absoliutizmas buvo paskutinioji feodalinės valstybės forma. Ji atsirado nykstant feodalizmui ir... federacijos, valstybės istorijoje žinoma ir kita jungtinės valstybės santvarkos forma - konfederacija. Valstybės ir teisės...

  • ... Aristotelis kalbėjo apie antikinės valstybės kūrimą ir valstybės paskirtį. Platonas gimė labai.... Gera laikoma bendram labui tarnaujanti valstybės forma, o išsigimusia – tokia, kuri paiso..., kuriems tramdyti ir atsirado valstybė. Iš pradžių valstybė buvo dvilypė, sudaryta iš...

  • ... visuomenėje ir valstybėje. Valstybės formos Valstybės forma - tai aukščiausiųjų, valstybės institucijų organizacijos būdas, valstybinės... metodai. Valstybės forma susideda iš trijų struktūrinių komponentų:  valdymo formos;  valstybės santvarkos formos...

  • ... – tai unitarinė valstybė, federacija ir konfederacija. Labiausiai paplitusi yra unitarinė valstybės forma. Tačiau pačios didžiausios ir galingiausios pasaulio valstybės yra federacijos... – tai tokia valstybinės santvarkos forma, kurioje kelios valstybės ar žemesnio lygio nacionaliniai...

  • ... pati tikriausia (priimtiniausia) valstybės forma - nuosaikioji demokratija. Tai ta valstybės forma, kai valdo dauguma, siekdama visuotinės gerovės. Visos kitos valstybės formos... ieškojo "aukso vidurio". Politėja - vidurinė valstybės forma, nes dominuoja vidurio elementai, nėra...

  • ... priešpastatė keturias klaidingas ir ydingas valstybės formas (arba “konstitucijas”), atitinkančias keturioms degradacijos... skaitė blogiausia forma, o geriausia jo nuomone yra mišri forma, garantuojanti valstybės stabilumą...” ir aukščiau valstybės. Vertinga yra ta valstybė ir ta valdymo forma, kuri palaiko...

  • ... tvarka, kompetencija. 2. Valstybės teritorinio suskirstymo forma – parodo valstybės teritorinių dalių santykį su... vadovas yra ir valstybės vadovas. Respublikos – tokia valstybės valdymo forma, kai vis aukščiausieji... – visuomenė) Išraiškos forma – įtvirtinamos valstybės organų teisės aktuose Išraiškos forma – apsprendžiamos žmonių sąmonės...

  • ... konkreti valstybės forma bei politinė santvarka priklauso jau nuo laisvo piliečių susitarimo. „Valstybė... savo namus“ . Vyriausybės forma (monarchinė, aristokratinė, demokratinė valstybė), valstybės konstitucinė sandara, valdovai ir...) c) Valstybės tikslas Valstybės tikslas – bendros politinės ir visuomeninės gerovės didinimas. Valstybė palaiko...

×
×