• ... ir teisingumo kriterijų. Viešai pripažįstamame teisingume sofistai įžiūri klaidos, apgaulės ir.... Šioms nuo daiktų abstrahuotoms bendrybėms Platonas pripažįsta savarankišką egzistenciją. Idėjų hierarchijos... visoje graikų etikoje. Platonas ėjo eudemonistinės etikos keliu. Platonas manė, kad žmogų...

  • ... šiam žodžiui suteikė patvarią reikšmę. Platonas filosofiją apibrėžia kaip grožio, išminties... sudarė; saikingumas, drąsa, teisingumas, išmintingumas. Platonas teigė, jog žmogaus sielą sudaro... todėl teisingas, kad dalyvauja absoliučiame teisingume. 2.ontologinis įrodymas (remiantis Dievo...

  • ... moralės kilmės klausimus: Racionalistinė pozicija (Platonas, Aristotelis, Tomas Akvinietis, Augustinas, Kantas... kokybę sąlygojanti ypatybė, siektinas idealas.(teisingum., laisvė) Sąžinė – žmogaus sielos vidinė...: 1) Racionalistinė (idealistinė) pozicija. (Sokratas, Platonas, Aristotelis, Augustinas, Tomas Akvin.) Teigiama...

×
×