• ... Platonas išskiria tironiją kaip “sunkiausią valstybės ligą”. Visom klaidingom valstybės formom Platonas... moterims lygias teises su vyrai, reikalavo rūpintis jaunimo auklėjimu. Platonas geriau už.... Su absoliutinęs bendrybę, Platonas tarsi užmiršo individą, jo teises. Matyt, suprasdamas tai...

  • ... pažiūros į jų prigimtį. Platonas apie valstybę Platonas teigė : “Tik tie, kurie...”. Utopinės valstybės vadovai turi neribotas teises: skelbia karus, poruoja jaunuolius, seka...: Alma littera, 1996. Platonas. Valstybė. Vilnius,1968 Platonas. Dialogai. Vilnius,1968 Arno...

  • ... pat tyrinėjama.Platonas dėstė savo Akadėmijoje. 367 m . mirus Dionisijui, Platonas buvo... atsakingą darbą Platonas ketino patikėti atitinkamai organizuotai valstybei. Platonas reikalavo mokant ir..., despotizmui. Suabsoliutinęs bendrybę, Platonas tarsi užmiršo individą, jo teises, jo nepakartojamumą, ir...

  • ...”. Utopinės valstybės vadovai turi neribotas teises: skelbia karus, poruoja jaunuolius, seka... linkusios šiam reikalui”, Platonas linkęs leisti prie valdymo. Deja, Platonas mano, kad...” Vilnius, 1988 3. Platonas “Valstybė” Vilnius, 1968 4. Platonas “Dialogai” Vilnius, 1968...

  • ... filosofijoje.Juos išplėtojęs Platonas sukūrė savo filosofiją – objektyvųjį idealizmą. Platonas (428/427... teisę reikalauti. Siūlydamas panaikinti santuoką Platonas netiesiogiai kritikavo moters padėtį Atėnuose..., jis anaiptol neagitavo už moterų teises, o tik galvojo, kaip valstybės...

  • .... Juos išplėtojęs, Platonas sukūrė savo filosofiją – objektyvųjį idealizmą. Platonas sukūrė objektyviojo idealizmo... vietą valstybėje, pripažindamas moteriai lygias teises su vyrais. Vieninteliu teisingumo kriterijumi...”, Vilnius, 1995m. 5. Platonas “Dialogai”, Vilnius, 1968m. 6. Platonas “Valstybė”, Vilnius, 1981m...

  • ... tokių filosofų, kaip Sokratas ir Platonas. Sokratas numatė dviejų rūšių įstatymus... tarp žmonių, bet ir visatoje. Platonas dieviškąjį, gerą pradą, kuris pasireiškia... teisių deklaracija, teisiškai įtvirtinusi žmogaus teises tarptautinėje teisėje. Toliau Europos šalių...

  • ... g) prezidentas naudojasi suspensyvinio veto teise h) prezidentas Konstitucijoje numatytais atvejais... c) Seneka e) Ciceronas b) Platonas d) Džeimsas Milis f) Aristotelis... 180. Nurodykite gerą atsakymą a) Platonas buvo Aristotelio mokinys b) Aristotelis...

  • .... Apie prigimtinę teisę jau kalbėjo Platonas, Aristotelis, Ciceronas, romėnų teisininkai. Įsimintini... teisę paveldėti, mirusiojo turtas paveldėjimo teise pereina valstybei. Palikimas atsiranda, palikėjui... asmens, nepalikusio testamento, turtas patikėjimo teise pereina palikimo administratoriui, kurį skliria...

  • ... atsakingą darbą Platonas ketino patikėti atitinkamai organizuotai valstybei. Auklėjimas. Platonas nuoširdžiai mano... valdymu, Platonas tik laikėsi nuomonės, išreiškiančios daugelio graikų kartų patyrimą. Platonas buvo... naudotųsi kaip priemonėmis. Valdovams Platonas suteikia neribotas teises. Jie skelbia karus, poruoja...

×
×