• .... Šioms nuo daiktų abstrahuotoms bendrybėms Platonas pripažįsta savarankišką egzistenciją. Idėjų hierarchijos... visoje graikų etikoje. Platonas ėjo eudemonistinės etikos keliu. Platonas manė, kad žmogų... pakopoje esantis turi savopareigas ir teisies. Žemesnėms padėties žmonėms turi būti...

  • ... jo prisiminimas. Aristotelis, kitaip negu Platonas, neigia idėjų pasaulio realumą. Jis... sąvoka. Tikrasis idealizmo pradininkas yra Platonas, taręs, jog eg/istuoja savarankiškas... l lughas Grotijus, atskyręs dieviškąją teisi; nuo žmogiškosios teises. Žmogaus teisėje...

  • .... Įkūrė religinę filosofinę pitagoriečių broliją. Platonas (427-347 m. pr. Kr... tūkstančių žmonių. Lozungas : :Partija visada teisi" užkerta kelią nuomonių įvairovei. 1924... dvasią“ pateikė politinės santvarkos principus. Platonas (427-347 m. pr. Kr...

  • ... ir jo žmonių meile. Jau Platonas suprato, kad valstybėje tik tada... ir teiginį, kad dauguma visada teisi. Pavyzdžiui, jeigu jau dėl kokio.... Taigi teiginys, kad dauguma visada teisi yra klaidingas. Jei kokio svarbaus...

  • ... iš istorijos. Ar tik ne Platonas, šis minčių menininkas, pirmasis tuo... kaip sunku nuspręsti, kuri mokykla teisi! Ar siela - šešėlis, įkalintas nuodėmės...

  • .... Protingasišvadas ir tikėti”Ko gero teisi liaudies patarlė “Visos ligos iš.... Senovės graikai nepateisino savižudybės. Pitagoras, Platonas ir Aristotelis manė, kad savižudžiai...

×
×