• ... iracionalistinė (menkinanti proto vaidmenį pažinime, tei-kianti pirmenybę valiai, subjektyviam suvokimui... graikų natūrfilosofai, pitagorininkai, stoikai, Sokratas, Platonas ir neoplatonikai. Sielas turi visi... protingą sielos dalį. Pitagorininkai, Sokratas, Platonas pripažino sielų persikėlimus – metemp-sichozę...

  • ... tradicija – iš ankstesnių kartų paveldėtas tei-singumo principas, vėliau, deja, kitų... filosofo mokiniu. Sulaukęs keturiasdešimties metų, Platonas įkūrė filosofijos mokyklą, vadinamąją akademiją... valstybės pagrindas. Pripažindamas prigimtį vyraujančia, Platonas jos nesuabsoliutino. Praktiniame gyvenime jis...

  • ... nepaliko jokių rašytinių kūri¬nių; Platonas (Sokrato mokinys) - veikale „Valstybė" iškėlė..., Pilypas II, Aleksandras Makedonietis, Sokratas, Platonas, Aris¬totelis, Herodotas, Talis iš... gyventojams buvo suteiktos Romos piliečių tei¬sės, kai kurių-lotynų teisės...

  • ... funkcionavimo dėsningumai 4. VALSTYBĖS SĄVOKA Platonas – Valstybė – tai visuomenė, kurią valdo... elementai: 1.Teis. sant. subjektas. 2.Teis. sant. objektas. 3.Teis. sant. turinys..., kad atsirastų t.t. teis. pasekmės. 2. teis. faktai trukdantys sukurti t...

  • ... pareigų vienovės aspektai. Šią vienovę Platonas ir Aristotelis antikoje vadino subalansuotu... pareigų be teisių. Visuomenėje žmogaus tei-sių santykinumas garantuojamas susitarimu ir... sankcionuota, kad įgytų visuotinai privalomos tei-sės statusą. Visuotinis tesės privalomumas...

  • ... daugumai pareigūnų. Auklėjimas - valstybės reikalas. Platonas rašydamas "Valstybę" tikėjosi, kad filosofai... įvairiapusio žmonių gyvenimo reglamentavimo, dažnai Platonas vadinamas pirmuoju pasaulyje totalitarizmo propaguotoju... – II a.). Priklauso Romos politinei teis. minčiai. (Seneka, Markas Aurelijus.) Valstybė...

  • ... kūrėjas ir vieną dieną jis teis žmoniją. Tai buvo nauja žinia... teisingumo jis bus tas, kuris teis žmones Paskutiniąją Teismo Dieną pagal... Viešpats – tas, kuris Teismo dieną teis visus žmones; žmonės už viską... Antikos išminčiai kaip Pitagoras ir Platonas nelaikomi „svetimkūniais“ ir įtraukiami į...

  • ... senatorių dorybes, Ciceronas priešingai nei Platonas, neužsiima idealų kūrimu. Kai liaudis.... P. Leonas. “Teisės filosofijos istorija”. Platonas. Platonas teisingumo sąvoką pasiekia tyrinėdamas žmogaus... (paties Dievo prigimties teisė), prigimtinė teis (Dievo nustatyti įsakymai valdyti daiktams...

  • ... to meto mąstytojai: Aristotelis, Demokritas, Platonas, Sokratas, jie kartu buvo ir...-na į estetinį;meninis yra tei-giamo požiūrio į meną ugdy...

  • ... mąstymo ugdymo, kurį taip akcentavo Platonas savo aukštojo mokslo idėjoj...e..., savarankiškai, so-cialiai aktyviai asmenybei, tei-kiant žinių ir ugdant individua...

×
×