• ... atskleisti filosofija, pati didžiausia paslaptis te-bėra žmogus. Kultūros raidoje žmogumi... graikų natūrfilosofai, pitagorininkai, stoikai, Sokratas, Platonas ir neoplatonikai. Sielas turi visi... protingą sielos dalį. Pitagorininkai, Sokratas, Platonas pripažino sielų persikėlimus – metemp-sichozę...

  • ... nepaliko jokių rašytinių kūri¬nių; Platonas (Sokrato mokinys) - veikale „Valstybė" iškėlė..., Pilypas II, Aleksandras Makedonietis, Sokratas, Platonas, Aris¬totelis, Herodotas, Talis iš... ir aprūpinimu mieste, rengia šven¬tes; plebėjų tribūnaiš' pareigybė plebėjų reikalavimu...

  • ... knygų kuriose Platonas pateikia savo valstybės idėją. Pamatinę valstybė idėją Platonas perėmė... idealistinis teorijos pagrindas. Platonas labiausiai domėjosi dialektika. Dialektiką Platonas vadina ontologiją. Tai... kitas; te nenusileidžia jie niekam”.13 IŠVADOS “Valstybės” septintoje knygoje Platonas pasitelkęs...

  • ... daugumai pareigūnų. Auklėjimas - valstybės reikalas. Platonas rašydamas "Valstybę" tikėjosi, kad filosofai... įvairiapusio žmonių gyvenimo reglamentavimo, dažnai Platonas vadinamas pirmuoju pasaulyje totalitarizmo propaguotoju... yra visuomeniškas gyvulys" (homo naturaliter te est animal sociale). Iš prigimties...

  • ... funkcionavimo dėsningumai 4. VALSTYBĖS SĄVOKA Platonas – Valstybė – tai visuomenė, kurią valdo... APIBŪDINANTYS POŽYMIAI 1.Teisėtas elgesys (TE)- tai elgesys, atitinkantis įstatymų reikalavimus... visuomenės tikslams. Šis požymis- TE objektyvioji pusė. TE negali būti žalingas visuomenei...

  • ... yra kū-nai,medžiaga,materija) Platonas Platonas –Sokrato mokinys,Įkūrė filosofinę mokyklą... Platonas(Sokrato minčių perteikimas,neprieina išvados, polemizuoja dialo-guose) • Vidurinysis Platonas • Brandusis Platonas... geriau paaiškina akies prigimtį negu te-ologinis Dievo įrodymas. Viskas turi...

  • ... pamatyti. Aiškindamas, kokios yra idėjos, Platonas nesirėmė juslių liudijimais. Jis buvo... dalis – protą, įniršį ir geismą – Platonas iliustruoja kinkinio pavyzdžiu: protas atitinka... kiekvieną sielos dalį atitinkančių dorybių Platonas iškelia ketvirtą: teisingumo dorybę. Jai... tiesa” (noli foras ire, in te ipsum redi; in interiore homine...

  • .... Indijos istoriją iš esmės ir te¬galima nagrinėti kaip Indo civilizacijos... filosofo mokiniu. Sulaukęs keturiasdešimties metų, Platonas įkūrė filosofijos mokyklą, vadinamąją akademiją... valstybės pagrindas. Pripažindamas prigimtį vyraujančia, Platonas jos nesuabsoliutino. Praktiniame gyvenime jis...

  • ..., objektyviojo idealizmo ir dialektikos kūrėjas – Platonas PLATONO MATEMATINĖ PROGRAMA Demokrito ir... antikos filosofijoje – materializmo ir idealizmo. Platonas nusivylė tuomet klestėjusia natūrfilosofija, kurios... durų jis iškabino šitokį devizą: “Te neįžengia čionai tas, kas nemoka...

  • ... jo prisiminimas. Aristotelis, kitaip negu Platonas, neigia idėjų pasaulio realumą. Jis... sąvoka. Tikrasis idealizmo pradininkas yra Platonas, taręs, jog eg/istuoja savarankiškas... tikrą struktūrą, kurioje skiriama įrodymo te/ė, įrodymo argumentai ir įrodymo...

×
×