• ... tikrąjį žinojimą, t. y. pažindamas esybes, kurios nekinta, Platonas tikėjosi įgyti tikrąjį... turi būti, t. y. esti provaizdis (Platonas 1995: 28a), pradas (Platonas 1996: 245d.... 15. Platonas, 1995. Timajas, kn.: Platonas. Timajas. Kritijas. Vilnius: Pradai. 16. Platonas, 1996...

  • ... filosofijoje.Juos išplėtojęs Platonas sukūrė savo filosofiją – objektyvųjį idealizmą. Platonas (428/427.... Egipte Platonas domėjosi visuomenės susiskirstymu į kastas, darbo pasidalijimu ir t. t. Italijoje... teisę reikalauti. Siūlydamas panaikinti santuoką Platonas netiesiogiai kritikavo moters padėtį Atėnuose...

  • .... Juos išplėtojęs, Platonas sukūrė savo filosofiją – objektyvųjį idealizmą. Platonas sukūrė objektyviojo idealizmo... minties Platonas vadinamas objektyviuoju idealistu, nes šis “tikrosios būties” nematerialus, t.y...”, Vilnius, 1995m. 5. Platonas “Dialogai”, Vilnius, 1968m. 6. Platonas “Valstybė”, Vilnius, 1981m...

  • ... pažiūros į jų prigimtį. Platonas apie valstybę Platonas teigė : “Tik tie, kurie... teisinga Antikos laikais gimusi mintis.T ačiau Platonas ją traktavo vien iš... linkusios šiam reikalui”, Platonas linkęs leisti prie valdymo. Deja, Platonas mano, kad...: Alma littera, 1996. Platonas. Valstybė. Vilnius,1968 Platonas. Dialogai. Vilnius,1968 Arno...

  • ... pat tyrinėjama.Platonas dėstė savo Akadėmijoje. 367 m . mirus Dionisijui, Platonas buvo... atsakingą darbą Platonas ketino patikėti atitinkamai organizuotai valstybei. Platonas reikalavo mokant ir... mokymo ir auklėjimo sistema ir t.t. Dėl savo užmojo, nagrinėjamų problemų...

  • ... jas išnagrinėti. 2. Platonas Geriausias Sokrato mokinys Platonas (428/427-348/347..., kuriuose filosofo poziciją užima Sokratas. Platonas suformuoja objektyviojo idealizmo sistemą. Sistema... Platono valstybei būdinga griežta specializacija, t.y. valdovai - valdo, kariai - kariauja...

  • ... PLATONAS, IDEALIOS VALSTYBĖS MODELIS KURSINIS DARBAS Tikrino dėstytoja: Z. Ruzgienė Atliko: T.... Platonas nieko nekalba apie vergiją, nes juos paprasčiausiai laikė nesvarbiais. Platonas buvo... Platonas išskiria tironiją kaip “sunkiausią valstybės ligą”. Visom klaidingom valstybės formom Platonas...

  • ... pakreipti norima linkme, t.y protingi. 2. Platonas apie valstybę Galų gale... linkusios šiam reikalui”, Platonas linkęs leisti prie valdymo. Deja, Platonas mano, kad...” Vilnius, 1988 3. Platonas “Valstybė” Vilnius, 1968 4. Platonas “Dialogai” Vilnius, 1968...

  • ... tikrovę, apie žmogų ir visuomenę, t.y. sugebėjimas teisingai orientuotis gyvenime.... Vienas iš tokių filosofų buvo Platonas. PLATONAS Platonas (427 – 347 m.pr.m... sukurtos metafizikos pradininkas. Pažinimo teorijoje Platonas išaukštino protą, bet drauge privilegijavo...

  • ..., sukūrė pirmąją pasiekusią, valstybės teoriją. Platonas objektyviai susistemino ankstyvąsias graikų filosofines... egzistuoja objektyviai, t. y. nepriklausomai nuo mūsų žinių ar minčių. Platonas "idėją... Platonas atskleidė garsiuoju olos simboliu. Kurdamas idėjų ir jų pažinimo teoriją, Platonas...

×
×