• ... kenks¬min¬ga mig¬la. Pla¬čiai bu¬vo pa¬pli... dau¬giau ne¬be¬augs. Pla¬čiai ži¬no¬mas li...¬žai su¬pran¬ta¬mos. Pla¬čiai ži¬no¬ma li...¬vė¬tiems marš¬ki¬niams, pla¬cen¬tai ir virkš¬te... dil¬gė¬lės; jo¬mis pla¬kant ar¬ba rū¬kant...¬jo¬je lie¬tu¬viai pla¬čiai var¬to¬jo įvai...

  • ...­ra vie­nin­te­lė pla­ne­ta, ku­rio­je..., kos­mo­so pla­ty­bė­se, yra pla­ne­ta, ku... sa­vo gim­tą­ją pla­ne­tą, kaip vie­nas...­rkel­tų į ki­tą pla­ne­tą, žvaigž­des ar...­ei­vių gim­to­ji pla­ne­ta ku­rios pa...­ti­miau­sia mū­sų pla­ne­tos žvaigž­dę Cen...­mus, že­mės kai­po pla­ne­tos san­da­rą...

  • ... įvykių įtaką inovacinės veiklos įgyvendinimo pla¬nui. Organizavimas vykdomas remiantis inovacinės... pasikeitimai gali padaryti inovacinės veiklos pla¬nus ne¬įvyk¬domus. Išorinės..., nors projekto specifiką lemia ir pla¬nuo¬jamos veiklos mastas, tačiau... su įmonės strategija ir ilgalaikiais pla¬nais 2. Ar projekto potencialas...

  • .... procesus. aeroplanas pranc. aeroplane < aero... + pla-ner - sklandyti, pasenęs lėktuvo pavadinimas... ang.alclad < al(iiminium) + clad -pla-kiruotas, aliuminio lydinių pusfabrikatis (lakštas..., augalu sandėlinių audiniu ląstelių bespalvės plas-tidės (leukoplastai), kuriose kaupiasi krakmolas...

  • ... pardavimo rėmimo laiko limitą. Jeigu pla- nuojama, kad rėmimas sukels nedelsiamus..., ketvirta - niūri. Parduotuvė turi išreikšti pla- nuotą atmosferą, kuri tinka tikslinei..., kurias teikiant kyla fizinio paskirstymo (pla- tinimo) problema. Pavyzdžiui, automobilių nuomos...

  • ... darbus, sosto pretendento kandidat?ra pla?iau svarstoma ir negal?jo...?statyminius aktus). Lietuvos interesus nuo pla?ius ?galiojimus turin?io svetimalio... kas sudar? pamatuot? nepasitik?jim? pla?iojoje visuomen?je, es? netinka...

  • ... procesas vadinamas pirmumo metodu, kai pla¬nuose numatomi darbai išdėstomi trejopai... apibrėžiamos ribos, tik tuomet galima pla¬nuoti darbus ir reikalingus išteklius... klausimus: Faktinės projekto išlaidos viršija pla¬nuotas, o darbu padaryta tik...

  • ... prie¬monės tiems tikslams įgyvendinti. Pla¬navimas ir kitos valdymo ciklo... (plano vykdymo matavimas, nukrypimų nustatymas, pla¬no koregavimas ir t. t... ateities situacijos, kurioje bus realizuojamas pla¬nas, įvertinimu. Šios prielaidos gali...

  • .... Bet šiame posme ir vaizdas pla­tesnis, bendresnis, be konkretaus daiktiškumo... veja vienas kitą, apimdami vis pla­tesnius horizontus — nuo palangėmis besistiepiančių...

  • ... konkretumo -fonas auksinis.Atsiranda ir pla?iai paplinta ikonos. XIIa.Ipus..., paprastus daiktus traktuoja ne paprastai. Pla?iai taikomas vitra?as, keramika...

×
×