• .... 15. ROMĖNŲ TEISĖS RECEPCIJA. PIRMIEJI EUROPOS UNIVERSITETAI IR ROMĖNŲ TEISĖ Romėnų teisės... teisę, nepriklausančią anglosaksų teisės šeimai. Pirmieji universitetai. Romėnų teisė tapo pagrindiniu veiksniu.... Antrosios respublikos konstitucija pirmą kartą Europoje įvedė tiesioginius slaptus rinkimus. Išrinkti...

  • ... kelis šimtus metų pirmiausia Europoje buvo įkurti pirmieji universitetai ir intelektas tapo mokslo... ir tyrimų, universitetai vykdo du tarpusavyje susijusius skirtingus uždavinius. Pirmieji dirba praktinį..., pedagogikos, karybos (bundesvero – Vokietijoje) universitetai. Specializuotieji universitetai ėmėsi atsakingo vaidmens – rengti tam...

  • ... į aukštojo mokslo institucijas įeina: • Universitetai (Oksbridžo klasikiniai, tarptautiniai, atvirasis universitetas... labiausiai prestižinių pasiekiamų akademinių kvalifikacijų. Pirmieji universitetai buvo įsteigti maždaug prieš 800... iš partnerių Universitetų, kurie yra Europoje, Amerikoje ir Kanadoje. Tai yra...

  • ...ir mokslo institucijos - mokyklos, universitetai (tiek bažnytiniai, tiek pasaulietiniai)-... situacija. Trečia, kadangi Vakarų Europoje katalikų bažnyčiai viduramžiais ... darbavosi pranciškonai ir dominikonai; pirmieji kure augustinizmo ir aristotelizmo...

  • ... mokykla, kurios scholastai bene pirmieji Vakarų Europoje pradėjo semtis antikinės filosofijos ir... veikla (Paryžiaus, Oksfordo ir kiti universitetai, Sorbonos teologinė kolegija, domininkonų ir..., Heidelbergo, Prahos, Erfurto, Krokuvos, Leipcigo universitetai. Realizmas gyvavo Liuvene ir kai...

  • ... a. juos turėjo miestai, cechai, universitetai, bažnyčia, vienuolynai. XV a. žinomi... nebuvo paplitę. 2.Devizai. Pirmieji devizai Europoje atsirado 14 a.pab., o... heraldika. Pirmieji kunigaikščių herbai atsirado XIV a. pab. Manoma, kad pirmieji Lietuvos...

  • ..., graikų minties palankumas moksliniam protavimui, pirmieji universitetai Pergame ir Aleksandrijoje, tolerantingas požiūris... Mažojoj Azijoj. Šioj vietoj išdygo pirmieji Europos kultūrinio pasaulio filosofijos diegai... nemoksliškiausia ir mažai meniška tauta Europoj.”5 Graikų kultūrai pagyrų negailėta...

  • ... teisės renesansas XI a ir pirmieji universitetai. Glosatoriai ir konsiliatoriai. Lenų ir... prekybos teisė Miestų atsiradimas Vakarų Europoje ir jų kova už savarankiškumą...

  • ...Vakarų Europoje 14 a. jau veikė pilnos ... vienuolynų kultūrą keitė universitetų kultūra. Pirmieji universitetai įkurti 11 a. Italijoje - Bolonijoje...

  • ...” — džihadą prieš kitatikius. Arabų užkariavimai Pirmieji musulmonų užkariavimai prasidėjo dar esant... šalių. Universitetai pradėjo steigtis nuo XII a., kuo¬met Europoje sparčiai augo... sudėtingus klausimus, būdavo organizuojami disputai. Universitetai buvo nepriklausomi nuo miesto valdžios...

×
×