• ... funkcionavimą. Biudžeto pajamas sudaro mokestines ir nemokestines pajamos: ➢ Mokestines pajamos formuojamos iš mokesčiu ir (2003m. sausio 1... 30). ➢ Nemokestines pajamos- tai pajamos, gautos už eksploatavimą valstybės nuosavybės, baudos ir pajamos už konfiskaciją...

  • .... Biudžeto pajamas sudaro mokestines ir nemokestines pajamos: Ų Mokestines pajamos formuojamos iš mokesčiu ir (2003m. sausio 1...). Ų Nemokestines pajamos- tai pajamos, gautos už eksploatavimą valstybės nuosavybės, baudos ir pajamos už konfiskaciją...

  • ..., įstaigų ir valstybės sukaupti piniginių lėšų fondai, piniginės pajamos, sukaupimai ir patiekimai. Įmonėse... jų įplaukos skirstomos (grupuojamos) į mokestines ir nemokestines pajamas. Mokestinėms pajamoms priskiriamos fizinių... pridėtinės vertės, akcizų ir kt. mokesčių įplaukos. Nemokestines pajamas sudaro mokesčiai už...

  • ..., potvyniams. Biudžeto pajamos skirstomos į dvi dalis - mokestines ir nemokestines. Mokestinės pajamos sudaro apie 95... prekės, paslaugos, pajamos, turtas. Tai fizinių ir juridinių asmenų pajamos, turtas bei parduodamo... visos Lietuvoje ir užsienyje uždirbtos pajamos (pajamos, kurių šaltinis yra Lietuvoje ir pajamos, kurių šaltinis...

  • ... pajamos. Mokestinės ir nemokestinės pajamos · Pajamos skirstomos į mokestines ir nemokestines - pagal jų gavimo šaltinius. 1. Mokestinės pajamos... (nemokestines pajamas sudaro keletas smulkesnių finansų sistemos elementų tokių kaip pajamos iš...

  • .... Taip pajamos skirstomos į mokestines ir nemokestines. Kaip jau suprantame iš pavadinimo, mokestinės pajamos gaunamos... iš įvairaus pobūdžio mokesčių, įmokų ir rinkliavų), nemokestines, kurias sudaro tiek privalomais... (nemokestines pajamas sudaro keletas smulkesnių finansų sistemos elementų tokių kaip pajamos iš...

  • ... mokestines ir nemokestines pajamas. Mokestinės pajamos gaunamos renkant mokesčius, kuriems apskritai būdingas visuotinis privalomumas ir... skatinimu ir mokesčių mokėtojų švietimu. Mokesčius privalu administruoti veiksmingai, tai užtikrintų mokestines...

  • ... valstybės ir savivaldybių biudžetų pajamos klasifikuojamos į mokestines ir nemokestines pajamas. Didžiausią LR valstybės ir savivaldybių biudžeto pajamų dalį sudaro mokestinės pajamos...

  • ... Mokestinės pajamos; 2)            Nemokestinės pajamos; 3)            Dotacijos. Mokestines pajamas ...pajamos.   Nemokestines pajamas sudaro: -                     pajamos iš savivaldybės turto (nuosavybės); -                     baudos ir pajamos...

  • ... pajamos padidėjo 1,3 mlrd. Lt. Didėjo ir mokestinės, ir nemokestinės pajamos. Taipogi didėjo ir pajamos... ir mokesčiai padidėjo gyventojams, matosi teisinga valstybės strategija mažinti mokestines pajamas, ir didinti nemokestines... išsivysčiusiose valstybėse. Jeigu pavyktų padidinti nemokestines pajamas, tuomet būtų galima išvengti...

×
×