• ... dar niekomet nebuvo net bandę,Mindaugo valstybė atsidūrė didžiausiame pavojuje. Mindaugas... ir su sukilusiais giminaičiais.Pagaliau,Mindaugo sūnui Vaišvilkui tarpinikaujant,susitaikė jisai... jis žuvo nuo kito rankos. Mindaugo nuopelnai Lietuvai labai dideli.Sunkiais,nerimiais...

  • ... taip pat buvo paklusę Mindaugo valdžiai. Taigi Mindaugo metodai buvo besipriešinančių ir... žuvo nuo susimokiusių buvusių Mindaugo dvariškių rankos. Mindaugo sūnus Vaišelga, pabėgęs iš.... Literatūroje rasime teiginių, kuriuose katalikybės nuopelnai kultūrai absoliutinami. Rasime ir priešingų...

  • ... patvirtino įpėdiniu ir būsimuoju karaliumi Mindaugo sūnų.Žemaičių pergalė prie Durbės... tarp Mindaugo artimųjų. 1263m.sąmokslininkai nužudė jį ir du jo sūnus. Mindaugo... junginį.Čia ir glūdi istorinė Mindaugo reikšmė. VYTENIS Lietuvos didįjį kunigaikštį... veikla.Tačiau ir čia jo nuopelnai milžiniški.Vien ką reiškia jo...

  • ... Mindaugo mirties į valdovus pretendavo: ❑ Polocko kunigaikštis Tautvilas ❑ Kunigaikštis Treniota (Mindaugo artimiausias bendražygis) Jis Mindaugo pavestas rūpinosi žemaičių reikalais... kariuomenė pranašesnė už pašauktinę. Vytenio nuopelnai: ✓ Aktyvūs karo veiksmai neleido plėsti...

  • ... Jackūno ir kitų nepaprastai dideli nuopelnai Lietuvos pedagogikai, švietimui... Tačiau neskubėkime... praeities romantizavimu. Romantizuojama praeitis iki Mindaugo laikų, apie kurią nėra jokių... tautiškumas griovė valstybę. Pvz.: karaliaus Mindaugo atvejis, kai tautiškai nusiteikę žemaičiai...

  • .... Pogrindinė veikla. Kun. K. Ambraso nuopelnai religiniame švietime…………………………………………………… 24 5. Katalikiško..., savo draugovę pasivadinę Lietuvos Karaliaus Mindaugo vardu, kuriai vadovavo A. Sadeckas.... Pogrindinė veikla. Kun. K. Ambraso nuopelnai religiniame švietime Sovietinės okupacijos metu...

  • ....). Šioje knygoje geriausiai atsiskleidžia Vytauto nuopelnai Lietuvai, jo valdymo epocha, asmenybė... Gediminas, kuris dar labiau sutvirtino Mindaugo pastatytus Lietuvos pamatus. Šis kunigaikštis... užsienyje vedė seną jau paties Mindaugo pradėtą politiką: viduje stengėsi įvesti...

  • ... vidurinių amžių Lietuvos diplomatų. Jo nuopelnai itin gerai matyti, lyginant karinės... trijų žymiausiųjų Lietuvos didžiųjų kunigaikščių . Mindaugo, Gedimino, Vytauto vardai ir dabar...

  • ... ir Karalienė Silvia lankėsi Vilniuje Mindaugo karūnavimo 750-jo jubiliejaus proga... plėtojimo ir miestu savivaldos organizavimo nuopelnai priklauso išeiviams iš Hanzos sąjungos...

×
×