Hidrologija

Vandens ištekliai
1.Hidrologijos ryšiai su kitais mokslais
Hidrologija- mokslas apie žemynų paviršiaus vandenis, tiriantis jų savybes, dinamiką ir ryšį su kitais geografinės sferos elementais. Bendroji hidrologija susideda iš kelių organiškai tarpusavyje susijusių dalių:
• Hidrometrijos – tiria