PROJEKTŲ UŽBAIGIMAS

TURINYS

ĮVADAS……………………………………………………………………………………………………………………..3
1. Projekto pabaigimo etapai…………………………………………………………………………………..4
2. Projekto re

Finansiniai rodikliai

Turinys

Įmonės vertinimas subalansuotais rodikliais 4
Subalansuotų rodiklių parinkimas. 5
Klientų požiūris 5
Vidinis požiūris 7
Inovacijų požiūris 8
Finansinis požiūris 9
Subalansuotų rodiklių teorijos privalumai. 10
Efektyvumo rodikliai 11
Rodiklių reikšmė ir privalumai 11
Kaip pasirink