• .... Pirmojo laipsnio likvidumo rodiklis (likvidus trumpalaikis turtas/banko įsipareigojimai kiekvieno pareikalavimo atveju... ir mažiau likvidų trumpalaikį turtą. Likvidus trumpalaikis turtas – tai banko grynieji pinigai... aktyvai naudojami nepakankamai veiksmingai, nes likvidus turtas paprastai duoda mažiau pajamų. Lietuvos...

  • ... turtas yra pinigai, nes jų apskritai nebereikia į nieką ‘’paversti’’. Mažiausiai likvidus turtas... likvidesnis už atsargas ( bet mažiau likvidus už pačius pinigus) yra trečiųjų... iš jų pinigus. Mažiausiai likvidus - ilgalaikis nematerialusis turtas. Parduoti kurias nors įsigytas...

  • ... įsipareigojimų kiekvieno pareikalavimo atveju santykis. Likvidus trumpalaikis turtas – tai banko grynieji pinigai... banko aktyvai naudojami nepakankamai, o likvidus turtas duoda per mažai pajamų. II...) Kiti aktyvai Banko balansas yra likvidus jei jis leidžia greitai realizuoti...

  • ... turtas 19367356 Likvidumas = Trumpalaikiai = 13448858 = 1,44 2002m. įsipareigojimai Bendrasis Trumpalaikis turtas... likvidus turtas 22669201 2002m. = Trumpalaikiai įsipareigojimai = 13448858 = 1,7 Kritinis likvidumas Labiausiai likvidus turtas... rodiklis parodo, kad įmonės labiausiai likvidus turtas 2002m. viršija trumpalaikius įsipareigojimus 1...

  • ... daugiau nei trumpalaikių įsipareigojimų, bet turtas mažai likvidus. Mokumas yra vienas iš... iš trumpalaikio turto atimtas mažiausiai likvidus turtas. BMK ir SMK turėtų būti... vertė + 1,0 Pardavimai Turtas Turtas Turtas Visi įsipareigojimai Turtas Bankroto tikimybės vertinimas pagal...

  • ...);  Ilgalaikis turtas (išskyrus nematerialųjį turtą);  Kitas ankstesnis punktuose neišvardytas turtas, išskyrus tai...; LT – banko likvidus turtas; EĮ – banko einamieji įsipareigojimai. 14 Banko likvidus turtas (aktyvai):  Pinigai... mažmeninė prekyba Apdirbamoji pramonė Nekilnojamasis turtas Komunalinių paslaugų sektorius Statyba Transportas...

  • ... – užtikrinti, kad ECB būtų pakankamai likvidus užsienio valiutų operacijoms vykdyti; 2... dalį jų apibrėžtų įsipareigojimų dengtų likvidus turtas. ECB reikalauja iš kredito institucijų... pinigai ar tam tikras finansinis turtas. Tačiau laikyti prekes nėra našus...

  • ... dalį jų apibrėžtų įsipareigojimų dengtų likvidus turtas. Minėta dalis vadinama privalomųjų atsargų... dalį jų apibrėžtų įsipareigojimų dengtų likvidus turtas. 5. Lietuvos bankas pinigų politikos...

  • ... atsargų. Geras likvidumo lygis, kai likvidus turtas viršija trumpalaikius įsiskolinimus (>= 1). Iš...-ilgalaikis turtas PA- pardavimų apimtis BĮ- bendrieji įsiskolinimai TT- trumpalaikis turtas TĮ- trumpalaikiai įsiskolinimai BK- bendras kapitalas T-turtas A- atsargos...

  • ...-01 Ilgalaikis turtas 56% 49% 47% Formavimo savikaina - - - Nematerialusis turtas - - - Materialusis turtas 54% 48% 46% Ilgalaikis finansinis turtas 2% 1.... Įmonės trumpalaikį mokumą padeda apibūdinti likvidus turtas, palygintas su trumpalaikėmis skolomis. Tačiau...

×
×