• ... lenkai ir vienas vokietis. Lietuva 19201926 m. : Steigiamasis Seimas 1920 m. gegužės 15... vėl galėjo susirinkti visas Seimas. Lietuva 19201926 m. : žemės reforma Rinkimų į... papildymo sumanymą. Lietuva 19201926 m.: litas Atbundanti nepriklausomam gyvenimui Lietuva nesiskubino įvesti savos...

  • ... ir socialdemokratai. Seimas šiuo laikotarpiu (1920-1926 m.) atliko Konstitucijos apibrėžtas funkcijas... buvo gauti tarptautinį pripažinimą. 1920 m. rudenį Lietuva pareiškė norą dalyvauti Tautų... 1918 - 1926 m., galima teigti, kad Lietuvos diplomatų pastangomis Lietuva pasiekė tarptautinį...

  • ... Literatūra.................................................................................................................13 LIETUVA AUTORITARINIO VALDYMO LAIKOTARPIU (1926 – 1939 METAIS) 1926 metų gruodžio 17...ką kita. Nuo 1920 05 15 iki 1926 12 17 buvo ...

  • .... Lietuva nesutinka. 1920 m. vyksta Lenkijos – Sovitų Rusijos karas. Vilnius vėl lenkų. 1920 m. spalio 7 d. Lietuva ir Lenkija pasirašo... Vilniaus kraštas. 22. Lietuva parlamentarizmo laikotarpiu . 1922 – 1926 (19201926) 1920 m. išrinktas Steigiamasis seimas...

  • ... vikingais. Apuolės apgultis 1009 m. Lietuva pirmą kartą paminima Kvedlingburgo analuose... Stulginskis (19201926) 1920 m. balandis–1922 m. spalis. Steigiamasis seimas 1920 07 12... Rusija 1920 10 07 pasirašyta ir sulaužyta Suvalkų sutartis su Lenkija, Lietuva...

  • .... Politinėje dalyje partija reikalaujo, kad Lietuva būtų laisva, nepriklausoma, demokratinė respublika... 3 vietos III Seime 1926 m. Išvados 19201926 metai trumpas bat jaunai... institucionalizacija. Politinės orientacijos požiūriu Lietuvoje 1920-1926 m. galima išsiskirti dešiniąsias – Lietuvos...

  • ... Respublikos Prezidentas (nuo 1920 m. birželio 19 d. iki 1926 m. birželio..., krikščionių demokratų daugumos seimuose lyderis (19201926), Vyriausiojo Lietuvos išlaisvinimo komiteto pirmininkas... emisijos politikos vykdytojas. Jo pastangomis Lietuva pirmą kartą savo valstybingumo istorijoje...

  • ... 2004 Pirmieji krepšinio žingsniai Lietuvoje (1920-1926 m.) Į Lietuvą krepšinis atkeliavo... krepšininkų skaičių (žr. 1 lentelę) Lietuva šalyje pastarajame dešimtmetyje nuolatos užima... 2004 Pirmieji krepšinio žingsniai Lietuvoje (1920-1926 m.) Į Lietuvą krepšinis atkeliavo...

  • ... Liublino uniją Lietuva ir Lenkija sudarė bendrą valstybę - Žečpospolitą (Respubliką). Lietuva išsaugojo... santykius. Nepriklausomos valstybės dvidešimtmetis (1920–1940 m.) 1920-1926 m. parlamentinė Lietuvos Respublika.... Lietuva priimama į Tautų Sąjungą ir tapo lygiateisė šios organizacijos narė. Lietuva...

  • ... sistema TSRS, kuriai priklausė ir Lietuva, buvo grindžiama vienpartinio valdymo principais... politinėms partijoms kurtis ir veikti. 1920-1926 m. klasikinio parlamentarizmo laikotarpiu, Lietuvoje... partijos ženklas – Lietuva einanti pozityvių permainų keliu. Tai nauja Lietuva.Lietuvos socialdemokratų...

×
×