• ...kuopai, padedavo ruošti literaturinius vakarus, apie 1935 ar 1936 metus ...poete išleido versta V. Korenkos kurini " Baisioji naktis. Makaro sapnas ", veliau... Maskvoje ji sutiko senus savo draugus, bendradarbiavo laikrašciuose, ypac leidžiamuose lietuviu...

×
×