• ... bus. Ateitis, kaip ir praeitis, yra dabartinė, todėl susijusi su istorija. Istorija yra praeities ir ateities susitikimas dabartyje, o šio susitikimo erdvė -asmuo. Norėdami suvokti, kur link...

  • ..., natūralumo ir dirbtinumo, universalumo ir patikuliarumo, praeities ir ateities, plėtimos ir stabilizacijos. Pagal Vytautą Kavolį civilizacija yra.... Tačiau yra ir tokių šalių, kur seksualinės mažumos nėra priimtinas dalykas, kur tai yra nenormalu... yra lygiavertės. Devintoji įtampa yra praeities ir ateities, kuri, manau, yra svarbi Lietuvoje. Dabar, kuomet Lietuva yra...

  • ..., 259). Kyla problema – kaip mokykloje, kur yra tiek daug grupių, pakelti grupių..., ir Lietuvos pedagogai, filosofai, psichologai. Filosofė H. Arendt savo knygoje “Tarp praeities ir ateities..., 1999. 2. Arendt, H. Tarp praeities ir ateities. Vilnius, Aidai, 1995. 3. Balčytienė...

  • ..., kur žymu svetimos valdos. Šiais instinktais yra ginama sava sritis, teritorija, tačiau yra ir... BUVIMAS PASAULYJE . ŽMOGUS NUOLAT YRA YRA MOTYVUOJAMAS PRAEITIES IR PROJEKTUOJAMAS Į ATEITĮ .TIK ŽMOGUI... YRA MOTYVUOJAMAS PRAEITIES IR PROJEKTUOJAMAS Į ATEITĮ . MEILĖS TAIP PAT NEGALIMA APRIBOTI DABARTIMI – PRAEITIS IR ATEITIS...

  • ... tik rūšies specifiką atitinkančiai aplinkai (kur gyva būtybė susieta su tam... yra istoriškas. Negali, jis kaip gyvūnas betarpiškai ištirpti dabartyje, bet yra motyvuojamas praeities ir projektuojamas į ateitį. Meilės taip pat negalima apriboti dabartimi – praeitis ir ateitis...

  • ...kaip ir Vokietijoje, kur ryškiausiai susiformuoja Jenos (romantikų) mokykloje ir ...Patirtis ir žinios virsta nemalonia ir slegiančia našta: “Praeitis ir dabartis yra ...tikėjimas, šeima, tėvynė, lopšys ir kapas, praeitis ir ateitis.” Romantinė literatūra įvedė ...

  • ...ir tarptautiniai keleivių vežimai. 2. GELEŽINKELIO INFRASTRUKTŪROS PRAEITIS IR...yra tiltai ir viadukai (įskaitant ir pėsčiųjų...ateities geležinkelio infrastruktūros plėtrą bei parengti bendro intereso projektą ir gauti reikiamą ir... rekomendacijos, kur, ką ir ...

  • .... latvių ir lietuvių. Praeitis ir ateitis Vertindami praeitį, dabartį ir ateitį didžiausi pesimistai yra lietuviai. Latvijoje.... Ateities vertinimas priklauso nuo šeimos galvos išsilavinimo: kuo jis aukštesnis, tuo ateitis... mokymusi (baigus pagrindinę mokyklą) ir klasines gimnazijas, kur mokslas trukdavo šešerius metus...

  • ... užsienyje yra ne tik Žavėjimosi objektas, bet ir suvokiamos kaip savo ateities - geros... ir etose atsispindi gimstanti ateitis. Trumpa laikotarpį - lik kur kas mažesnei žmonijos daliai ir kur.... Tokiame kontekste Jungtinių Valstijų pranašumas yra ir tikrovė, ir iliuzija. Viskas - ypač tarptautinio...

  • ... ir ekonomikoje. Juk verslas gali sėkmingai vystytis tik ten , kur yra aiški ir...ir nelikti pasaulio užkampyje . Tapusi ES nare Lietuva kartu taps tiesiogiai ateities... Tarpusavio konfliktai, tautinė nesantaika ir karai yra ta netolima praeitis , iš kurios ...

×
×