• ... pietuose (Pirėnai) ir pietryčiuose (Alpės), kur yra aukščiausia Europos viršūnė — Monblanas (4810... vienas iš sektorių Šiaurės jūroje, kur yra išgaunama nafta ir gamtinės dujos... įranga bei autobusai yra pagrindiniai pramonės gaminiai. Rumunija su Bulgarija 2007 sausio...

  • ... priklausomybės nuo Sovietų imperijos. Gamta. Bulgarija yra miškingų kalvų ir derlingų slėnių... rožių, kaip niekur kitur Žemėje. Bulgarija yra didžiausia pasaulyje rožių aliejaus eksportuotoja..., su garsiais smėlėtais paplūdimias. Kai kur juos iki pat jūros kerta...

  • ...). Vyko Balkanų kalnuose (Stara Planina), Bulgarija. Bulgarijos speleologijos federacijos kvietimu stažavosi... maišų. Mūsų tikslas ‘Vėžio’ salė, kur yra tinkama vieta PKS-ai. Tačiau..., kad mes niekaip negalėjome nustatyti, kur yra tos ‘kelnės’. Ilgai ieškojome, kol...

  • ... 6-iomis (Lietuva, Latvija, Slovakija, Bulgarija, Rumunija, Malta). Artėjanti neprecedentinė tiek... gali sėkmingai vystytis tik ten, kur yra aiški ir daugiau ar mažiau..., Lenkija, Turkija;   7 asocijuotos partnerės: Bulgarija, Estija, Latvija, Lietuva, Slovėnija, Slovakija...

  • ... valstybėse, kur yra resursų, prie pigesnės darbo jėgos. Pirminė žaliava yra perdirbama. Žemės...: Čekija, Lenkija, Vengrija, Slovakija, Rumunija, Bulgarija – stiprios valstybės. Nepriklausomų valstybių sandraugos... yra 26 narės. 2004m. įstojo Lietuva, Estija, Latvija, Slovėnija, Slovakija, Rumunija, Bulgarija...

  • ..., kas mėnesį vyksta Strasbūre (Prancūzija), kur yra Parlamento pagrindinė būstinė. Parlamento komitetai....eu.int/epso Kur yra Komisijos buveinė? Komisijos pagrindinė buveinė yra Briuselis (Belgija... delegatų: Lenkija 21 Rumunija 15 Bulgarija, Čekija ir Vengrija 12 Lietuva...

  • ... (1990 m.), Lenkija (1991 m.), Bulgarija (1992 m.), Čekija, Estija, Lietuva... d. Prahoje septynios NATO kandidatės – Bulgarija, Estija, Latvija, Lietuva, Rumunija, Slovakija... „Dėl kontinentinio šelfo" 1 straipsnio. Kur yra išorinės kontinentinio šelfo ribos teisine...

  • ... nuo Lietuvos iki tos ðalies, kur yra GSM abonentas, reikia mokëti paèiam..., Austrija, Belgija, Bosnija ir Hercegovina, Bulgarija, Èekija, Didþioji Britanija, Grenlandija, Islandija... naudotis benzino kolonëlëse, lëktuvuose, aplinkose, kur yra daug radijo technikos. Sveikatos Apsaugos...

  • ... dėl jų sudarymo su Rumunija, Bulgarija bei kitom šalim. Pirmosios laisvosios.... Šalyje, kur mažai darbo jėgos, ji bus brangesnė nei šalyje, kur yra darbo..., Slovėnija, Rumunija, Vengrija nuo 1999: Bulgarija, Čekijos Respublika, Lenkija, Slovakija, Slovėnija...

  • ... yra mažiau negu tarnautojų, kuriuos įdarbina įprasta vidutinio Europos didmiesčio taryba. Kur yra Komisijos buveinė? Pagrindinė Komisijos buveinė yra Briuselyje (Belgija... Slovakija Slovėnija Vengrija Narystės siekia: Bulgarija Kroatija Rumunija Turkija Veiklos sritys...

×
×