• ... menų” meistrų–dailininkų, skulptorių, architektų. Renesansas (iš prancūzų kalbos–Atgimimas) reiškia... atsirado gretimoje Vokietijoje. Tačiau labiausiai Renesansas, humanistinė filosofija, literatūra ir politinė... Baltijos šalių bei Vakarų Ukrainos, kur vyko partizanų kovos, gyventojai. Įkurta daug...

  • ... ir Trakų apylinkėse bei Žemaitijoje, kur vyko įnirtingiausios kovos su kryžiuočiais. Čia... procesams apibūdinti vartojamos sąvokos - viduramžiai, renesansas, atgimimas, humanizmas — suprantamos nevienareikšmiškai. Nebandysime... sudaryti 1564 m. Varšuvos seime, kur vyko pirmosios specialiosios LDK ir Lenkijos...

  • ... vertę. Šia prasme renesansas skiriasi nuo viduramžių, kur asmuo buvo visai palenktas.... Renesansas - tautinių kalbų ir kultūrų suklestėjimo laikotarpis. Šioje permainų epochoje vyko pasikeitimai ir bažnyčios gyvenime. Renesansas “…buvo didžiausias pažangus...

  • ... visuotinę istoriją. Renesansas nevirto abstrakčiu terminu, taikomu bet kur ir bet kada.... Jurginis. „Renesansas ir humanizmas Lietuvoje“, p. 48-50; „Sparčiai Renesansas plito taikomojo....“9 „Prasidėjus Reformacijai, daugiausia lietuvių vyko į Vokietijos – Leipcigo, Vitenbergo, Heidelbergo...

  • ... Lietuvoje buvo italų renesansas, įgijęs manierizmo tendenciją, tačiau Lietuvos renesansas turėjo ir... valstybės virsta centralizuotomis (absoliutinėmis) monarchijomis, kur valdžia priklauso vienam valdovui (Anglija.... Renesansas - tautinių kalbų ir kultūrų suklestėjimo laikotarpis. Šioje permainų epochoje vyko pasikeitimai...

  • ...susiskaldymas, o Lietuvoje tuo metu vyko atvirkštinis procesas – silpnėjo centrinės valdžios... Taigi: kas tie lietuviai? Iš kur jie atsirado, ar visi ...socialinėmis ir politikos teorijos problemomis. Renesansas susijęs su didžiaisiais geografiniais atradimais...

  • ... skirtingų uždarų grupuočių izoliuotumas. Ten kur vyko koncentracija, ten randame skirtingų kultūrų... nusigyventi, prarasti žemę. Šumerų kultūros renesansas. Kiekvienas politinis Šumero žlugimas — ar... viduramžių su antika. Vis dėlto renesansas buvo savotiškas viduramžių tęsinys, ryšys...

  • ..., meno ir literatūros pakilimo laikotarpis. Renesansas prasidėjo vėlyvaisiais viduramžiais Vakarų Europoje... valstybės virsta centralizuotomis (absoliutinėmis) monarchijomis, kur valdžia priklauso vienam valdovui (Anglija.... Renesansas - tautinių kalbų ir kultūrų suklestėjimo laikotarpis. Šioje permainų epochoje vyko pasikeitimai...

  • ..., kuriame atsispindi realus pasaulis. Ankstyvasis renesansas: Florencijos Pacių koplyčia Viduramžiais geras... valstybės virsta centralizuotomis (absoliutinėmis) monarchijomis, kur valdžia priklauso vienam valdovui (Anglija.... Renesansas - tautinių kalbų ir kultūrų suklestėjimo laikotarpis. Šioje permainų epochoje vyko pasikeitimai...

  • ... ankstesnieji kultûros atgimimai (Karolingø renesansas, 10a.renesansas, 12 a.renesansas). Atsirado Italijoje, nes... tikrø pokyèiø V.kultûroje visuma. Renesansas – kultûrinis pasaulietinis, intelektualinis judëjimas, kuris... Vokietijoje, kur 1517 m. M.Liuteris paskelbë savo tezes. Reformacija vyko ávairiuose...

×
×