• ... ir Trakų apylinkėse bei Žemaitijoje, kur vyko įnirtingiausios kovos su kryžiuočiais. Čia... procesas XV a. pirmojoje pusėje vyko Žemaitijoje, kur tik XV a. pabaigoje... sudaryti 1564 m. Varšuvos seime, kur vyko pirmosios specialiosios LDK ir Lenkijos... veiksmai, pralaimėjus Stanislovo Leščinskio šalininkams, vyko daugiausia Vakarų Europoje, ir kariaujančios...

  • .... Prancūzijoje ir Anglijoje centralizacijos procesai vyko skirtingai. Centralizuotų valstybių požymiai 1... Londono gyventojai saugojo Vestminsterį, grafystėse vyko protestai, pasipriešinimas, iš pogrindžio išėję... Baltijos šalių bei Vakarų Ukrainos, kur vyko partizanų kovos, gyventojai. Įkurta daug...

  • ... sunaikinimas. Antrasis- gamybinis pasaulio užkariavimas, vyko prekių cirkuliavimas. XIXa.- fabrikų amžius... skirtingų uždarų grupuočių izoliuotumas. Ten kur vyko koncentracija, ten randame skirtingų kultūrų... sunaikinimas. Antrasis- gamybinis pasaulio užkariavimas, vyko prekių cirkuliavimas. XIXa.- fabrikų amžius...

  • ..., kad eilėje valstybių (pirmiausiai tose, kur vyko revoliucijos) teisinių aktų (konstitucijų, kodeksų... “marksistinės – lenininės” ideologijos monopolizmą. Šalyje vyko vadovybės atnaujinimas senose visuomeninėse organizacijose... abiem atvejais visuomeniniai – politiniai procesai vyko pagal įstatymus. v. konstitucionalizmas LIETUVOJE...

  • ... pasmerktus politinius kalinius. Tarp intelektualų vyko diskusijos “ką daryti?” Tuo tarpu.... Mokslų Akademijos salėje vyko diskusija “Istorinė tiesa”, kur žodžio paprašė ten dalyvavęs..., nežinojo kaip elgtis. Beveik visur, kur vyko mitingai, kūrėsi Sąjūdžio rėmimo grupės...

  • ... šimtų karių, iškeliavo į Kompjeną, kur vyko mūšiai su anglais. Pakeliui jos...’Ark procesas. Jis vyko Ruane, Normandijos širdyje, kur buvo daugiausia anglų karių..., procesų požiūriu. Pirmasis jos tardymas vyko viešai dėl „auklėjamųjų” sumetimų: publika..., bylą vedė slaptai. Vyko nesibaigiantys tardymai. Tardymai vyko tiesiog Žanos kameroje po...

  • ... mėnesį į Šveicariją, kur vyko Rusijos Pavergtųjų tautų lygos kongresas, kur “pirmą kartą.... Balsavimui pateikti kandidatų sąrašai. Rinkimai vyko slaptu balsavimu, metant kamuoliukus. Suskaičiavus..., jos posėdyje vyko būsimojo Lietuvos karaliaus rinkimai. Tuo klausimu vyko ilgos ir...

  • ... ir morfoklimatinėmis sąlygomis. Neogeno pabaigoje vyko trumpalaikis, bet stiprus erozinis išlygintųjų... dabar) nuosėdos upėse ir ežeruose, vyko intensyvus vandens telkinių pelkėjimas - formavosi... ledyno paskutinio mūšio vietoje, o kur vyko mūšis - liko daug vandens. Rajonas...

  • ... 3-ąją, penktadienį, iki pietų vyko akademiko E.Vilko vadovaujamos komisijos..., nežinojo kaip elgtis. Beveik visur, kur vyko mitingai, kūrėsi Sąjūdžio rėmimo grupės... LKP. Lapkričio 18 d. Vilniuje vyko LTSR Aukščiausiosios Tarybos sesija. Jos... dienos minėjimas vyko ir kitose Lietuvos vietose. Vilniuje prie namo, kur buvo...

  • ... pačio maisto kokybė. Tačiau lageriuose, kur vyko svarbi gamyba, pamačius, kad pablogėjus... pradėta pjaut, ypač didelės skerdynės vyko 1945m. 2) Lagerio privilegijuotieji ir... kategorijoje - ten nuo 1945m nuolat vyko kruvini susirėmimai. Darbe naudotų šaltinių...

×
×