• ... temperatūroje auksas tirpsta vandeniniuose ciandų tirpaluose- susidaro kompleksinė druska, pakaitintas auksas reaguoja su... chloro 2000C temperatūroje, auksas pavirsta chloriniu auksu ir gerai tirpsta vandenyje. • Chloro... artimesni geležiai, todėl skystame metale tirpsta kur kas geriau nei išsilydžiusiose uolienose...

  • ..., nereaguoja su rūgštimis, šarmais, druskomis. Auksas tirpsta tik karališkoje degtinėje (druskos ir... C temperatūroje, auksas metalas pavirsta chloriniu auksu ir gerai tirpsta vandenyje.2Au.... Su upių vandeniu auksas patenka į jūrą, kur 1m3 vandens turi 0...

  • .... Jo neveikia net sieros vandenilis. Auksas tirpsta tik karališkojoje degtinėje (druskos ir...°C temperatūroje, auksas metalas pavirsta chloriniu auksu ir gerai tirpsta vandenyje. Cianidinių..., kaip geltonasis metalas, todėl vartojama kur kas rečiau. Iš platinos lydinių...

  • ... temperatūroje auksas tirpsta vandeniniuose cianidų tirpaluose - susidaro kompleksinė druska, pakaitintas auksas reaguoja su... popieriniai pinigai, auksas pats turi vertę kaip prekė. Auksas perkamas ir parduodamas... oksidacijos reakcija vyksta ties riba, kur jungiasi abi šios medžiagos. Mokslininkai...

  • ... auksas nukeliaudavo į Romos imperiją, Artimuosius Rytus, tolimąją Kiniją bei Japoniją, kur... ir kt. - gintaras iš dalies tirpsta. Perpjovę gintaro gabalą, pamatysime, kad..., fantastiški vaizdai; dailininkas tik kur-ne-kur paryškina arba papildo kokį motyvą...

  • ...nikelis labai deficitinis metalas ir kur galima keičiamas kitais elementais. ...paprastas organines medž. Kaučiukas gerai tirpsta organiniuose tirpikliuose. Ištirpintas kaučiukas yra...pseudo lydiniai: Fe-Pb, volframas-auksas, volframas- sidabras. Taip pat šiuo...

  • .../dm3. Panaudojimas: jis naud. ten kur reikia max laidumo.sidabruoti laidai..., kadmio, cinko akumuliatoriams. AUKSAS Au visiškai nesioksiduoja. Tirpsta tiktai H2Se4 rūgštyje. Gamtoje...=1770 0C. Nesioksiduoja, atsparus metalas. Tirpsta karališkoje degtinėje. Platina linkusi reaguoti...

  • ... mineralo, turinčio cinko. Tiesa, toks auksas turįs trūkumų, _ jo paviršiuje atsiranda... metalą, taikant jį tiktai ten, kur jis nepakeičiamas, varis naudingai pasitarnaus... tirpsta, o prie katodo išsiskiria grynas varis. Buvusios varyje priemaišos, ypač auksas...

  • ...po du nekirčiuotus, pvz., „Kur bėga Šešupė, kur Nemunas teka, / Ten ... diaminomonokarboksiaminorūgštis; beveik visų baltymų komponentas; tirpsta vandenyje. argo pranc. argot, ... frazėje, strofoje, pvz.: „audžia, audžia auksa-gijį audimėlį" -B. Sruoga; ...

  • ...aktyviausia mantijos dalis, kur formuojasi skystos magmos židiniai, kur glūdi vulkaninės ... varis, alavas, volframas, švinas, platina, auksas, sidabras ir kiti metalai. ...Lietuvoje (Biržų ir Pasvalio raj.) tirpsta negiliai esantys gipso klodai. Vykstant...

×
×