• ... tokia rite, magnetinis laukas, kurį sukuria vijomis tekanti srovė, susidaro susiliejus magnetiniams laukams... skersmenį, tai ritės viduje susidaro magnetinis laukas. 4. Magnetinis srautas Magnetinės indukcijos B ir... sritis - žemės paviršiuje aptinkama vietų, kur magnetinė rodyklė visą laiką būna...

  • ...MAGNETINIS LAUKAS. ELEKTROMAGNETINĖ INDUKCIJA □ Magnetinis laukas, jo prigimtis. □ Magnetinio lauko stipris. Magnetinė indukcija. Magnetinis... sluoksniai, todėl protosferoje susidaro ciklonai. 6.4.6...yra prietaisų ir technologijų, kur sūkurinės srovės yra ...

  • ... magnetinis laukas "įsijungia" su to paties dinamo mechanizmo pagalba, kaip ir Žemės magnetinis laukas... Jupiterio spindulių nuotoliu susidaro frontas, o priešingoje laukas nutįsta net už Saturno... Sritis aplink dangaus kūną, kur jo magnetinis laukas lieka stipresnis už visų kitų...

  • ... dėsniais galime tiksliai apskaičiuoti, kur nusileis raketa, kur nukris mestas akmuo. Kuo... taip. 1. Aplink besisukantį elektroną susidaro magnetinis laukas. 2. Elektronų porą sudaro tik... arba prieš. Vienu atveju susidaro vienos krypties magnetinis laukas, kitu – kitos. Du priešingus...

  • ... MAGNETINIS LAUKAS Visur, kur yra elektros srovė, t.y. kur juda elektros krūviai, yra magnetinis laukas... skersmenį, tai ritės viduje susidaro magnetinis laukas. Solianoido magnetinis laukas panašus į pastoviojo magneto. Ritės.... Išvados: Kai magnetinis laukas kontūrą kerta statmenai, tai (=BS Kai magnetinis laukas kontūrą kerta...

  • ... MAGNETINIS LAUKAS Visur, kur yra elektros srovė, t.y. kur juda elektros krūviai, yra magnetinis laukas... skersmenį, tai ritės viduje susidaro magnetinis laukas. Solianoido magnetinis laukas panašus į pastoviojo magneto. Ritės.... Išvados: • Kai magnetinis laukas kontūrą kerta statmenai, tai =BS • Kai magnetinis laukas kontūrą kerta...

  • ... MAGNETINIS LAUKAS Visur, kur yra elektros srovė, t.y. kur juda elektros krūviai, yra magnetinis laukas... skersmenį, tai ritės viduje susidaro magnetinis laukas. Solianoido magnetinis laukas panašus į pastoviojo magneto. Ritės.... Išvados: • Kai magnetinis laukas kontūrą kerta statmenai, tai =BS • Kai magnetinis laukas kontūrą kerta...

  • ... MAGNETINIS LAUKAS Visur, kur yra elektros srovė, t.y. kur juda elektros krūviai, yra magnetinis laukas... skersmenį, tai ritės viduje susidaro magnetinis laukas. Solianoido magnetinis laukas panašus į pastoviojo magneto. Ritės.... Išvados: • Kai magnetinis laukas kontūrą kerta statmenai, tai =BS • Kai magnetinis laukas kontūrą kerta...

  • ... magnetinis laukas "įsijungia" su to paties dinamo mechanizmo pagalba, kaip ir Žemės magnetinis laukas... Jupiterio spindulių nuotoliu susidaro frontas, o priešingoje laukas nutįsta net už Saturno... Sritis aplink dangaus kūną, kur jo magnetinis laukas lieka stipresnis už visų kitų...

  • ... susidaro magnetinis laukas. Atsidarius pertraukiklio kontaktams, srovė pirminėje apvijoje ir aplink ją esantis laukas išnyksta. Nykstantis magnetinis laukas kerta antrinės apvijos vijas... uždegimo sistemos (magnetos) naudojamos ten, kur reikalingi kompaktiški ir lengvi konstrukciniai...

×
×