• ... krūvininkus perskirsto, todėl susidaro stiprumo EH skersinis elektrinis laukas-Holo laukas. Šis veikia krūvininką... kiekvienas kintamasis elektrinis laukas kuria sūkurinį magnetinį lauką. Taigi kintamasis elektrinis lauaks magnetinio... srovė. Slinkties srovė “teka” visur, kur kinta elektrinis laukas: vakuume, dielektrike, laiduose. Todėl...

  • ... visur, kur yra elektrinis laukas. Elekrtostatikoje abu požiūriai lygiaverčiai. Kai plokščiajame kondesatoriuje elektrinis laukas yra... jame ir apie jį susidaro kinatamasis magnetinis laukas. Kiekviename laidininke, kuriuo teka... kiekvienas kintamasis elektrinis laukas kuria sūkurinį magnetinį lauką. Taigi kintamasis elektrinis laukas magnetinio lauko...

  • ...elektros srovė, kintamas elektrinis laukas – kintamąjį magnetinį lauką. Magnetinis laukas biologiškai veikia ... atmosferos sluoksniai, todėl protosferoje susidaro ciklonai. 6.4.6. ...Tačiau yra prietaisų ir technologijų, kur sūkurinės srovės yra naudingos; ...

  • ...“ (1961–1963 m.). Elektrinis laukas Elektrotechnikos įrenginiuose sukuriamas elektromagnetinis laukas. Visapusiška tokių įrenginių..., t.y. ten, kur jo nebeveikia jėga. Elektrinis potencialas yra skaliarinis dydis... skirtumas, t.y. laidininke susidaro elektrinis laukas. Šis laukas skatina krūvius kryptingai judėti. Prasidėjus...

  • ... lygmenys laisvi. Metaluose elektrinis laukas silpnas. Silpnas laukas gali pakeisti energiją..., pritraukiančią antrą elektroną. Taip susidaro elektronų poros, vadinamos Kūperio... aparatuose ir lazeriniuose spausdintuvuose, kur pakeitė neorganinius amorfinio Se...

  • ... veikiamas dipolis slinks į ten, kur laukas stipriausias. Kaip tik del to... srove. Laidumo srove sukelia elektrinis laukas ji dazniausiai susidaro laidininkuose. Kad atsirastu srove... atsiranda elektrinis laukas, kuris veikia krūvininkus jėga, priešinga magnetinei jėgai. pic. Susidaro potencialų...

  • ... veikiamas dipolis slinks į ten, kur laukas stipriausias. Kaip tik del to... srove. Laidumo srove sukelia elektrinis laukas ji dazniausiai susidaro laidininkuose. Kad atsirastu srove... atsiranda elektrinis laukas, kuris veikia krūvininkus jėga, priešinga magnetinei jėgai. . Susidaro potencialų skirtumas...

  • ... difuzijos srovei. Kai neveikia išorinis elektrinis laukas, puslaidininkyje nusistovi dinaminė pusiausvyra: difuzijos... ir n sričių susidaro potencialo skirtumas. Susidaręs pn sandūroje elektrinis laukas yra nukreiptas... tipo kabeliai dažniausiai naudojami ten, kur santykinai trumpas šviesos signalų perdavimo...

  • ... pradeda veikti kolektorinės sandūros elektrinis laukas. Šis laukas greitina skyles, ir... kanalo atskiriamas dielektriko sluoksniu. Susidaro struktūra metalas-dielektrikas puslaidininkis....leidžianti juos panaudoti ten, kur dvikrūviai tranzistoriai negali būti...

  • ...yra pakitusi – ten yra elektrinis laukas. Kad šis laukas yra iš tikrųjų, ... keičiasi), susidaro elektromagnetinės bangos – erdve sklinda elektrinis ir magnetinis laukas. Radijo ... galime tiksliai apskaičiuoti, kur nusileis raketa, kur nukris mestas akmuo. ...

×
×