• ... specialias išmokas – stipendijas. Vietovėse, kur vyrauja tam tikros, atskiros... jaunų žmonių studijuoja, siekdami įgyti aukštąjį išsilavinimą, todėl studijuoja apie...1995 Įstaigos Mokiniai (tūkst.) Įstaigos Mokiniai (tūkst.) Įstaigos Mokiniai (tūkst.) Mokinių...

  • ..., kur, sakykime, agronomijos studentai dirba, augina derlių, taip pat ir studijuoja bei... skatintų mokytis, kur reikštųsi kiekvieno atsakomybė ir teisės, kur kiekvienas norintis lavintis... mokiniai, tuo į geresnes aukštąsias patenka, studentai studentauja ne mažiau nei studijuoja...

  • ... ir sėdi prie kompiuterių ir studijuoja tik techninius mokslus. Daug dėmesio... kaligrafijos pamoką. Baigę pradinę mokyklą mokiniai turi mokėti 1000 hieroglifų. Geram... yra namų statybos technologijos Japonijoje, kur žemė dreba kasdien. Tokijyje, Ikeburako...

  • ... duomenis, paaiškėjo kad dauguma studijuoja dieniniame skyriuje. Dieniniameskyriųje dalyvauja ... pan.) Atlikus apklausą mokykloje, kur buvo pateiktas klausimas pedagogams,... nepakankamai mokiniai yra informuojami apie galimas įgyti profesijas. Mokiniai nežino ...

  • ... – silpnoji infrastruktūros sritis, tačiau kur kas palankiau miestiečiai atsiliepia ...mokyklose mokėsi 13323 mokiniai, o 2016 m. – 11246 mokiniai), siekiant efektyviau ...forma. Didžioji studentų dalis (61 %) studijuoja vakariniu būdu. 8.     APLINKOSAUGA ...

  • ... maldų, giesmių, bažnytinių apeigų, kai kur rašymo, skaitymo, skaičiavimo. Skaityta lotynų... to mokiniai mokosi gamtos mokslų, braižybos, istorijos, geografijos užsienio kalbos, studijuoja gamtinę bei socialinę aplinką. III. – mokiniai įgyja elementarių fizikos...

  • ... save pervertinti. Save pervertinantys mokiniai mažiau įdeda pastangų mokydamiesi, ...Mokytojo suvokimas, kaip globoti ir kur nukreipti savarankiškai besimokantį vaiką - ... modulio pagrindu. Moksleiviai savarankiškai studijuoja pasiūlytą programą, todėl jie ...

  • ..., nežiūrint to, šių dienų žmogus studijuoja šiuos veikalus, nagrinėja, gilinasi ir... būtent: Marksas, Engelsas bei jų mokiniai: Leninas, Stalinas ir kt. Jie..., Turkijai, Prancūzijai ir Italijai, - kraštams, kur, anot legendos ir istorikų hipotezės...

  • ...puikus būdas keisti stimulą. Tai, kur mokinys sėdi klasėje, turi ... kai mokiniai dirba patys, mokytojo tiesiogiai neprižiūrimi.  Medžiagos dėstymas. Mokiniai išmoksta ...įvaldymo kriterijus ir toliau juos studijuoja. Pagrindinėse ar vidurinėse mokyklose pagal...

  • ... patenka į aplinką, kur veikia tam tikros taisyklės, kur į jį kreipiamas... 1995 metais. Šiame universitete studentai studijuoja bakalauro stacionaro, neakivaizdinėse, specializuotose profesinėse... 23 mokiniai t.y 75,9%, o neigiamai tik 7 mokiniai t...

×
×