• .... 1901 m. Čiurlionis išvyko pasitobulinti į Leipcigo konservatoriją, kur studijavo pas prof. K. Reinekę..., jos neįkainojamu turtu. M. K. Čiurlioniui mirus 1911 m. Dailės draugija Vilniuje ir.... „M. K. Čiurlionis“. 1974 m. J. Gaudrimas, A. Savickas. 2. „M. K. Čiurlionis“. 2002 m. Lietuvos...

  • ... Varšuvos konservatorijoje (1894 – 1899 ) Čiurlionis studijavo fortepijoną , prof.A.Sigetinskio ...Čiurlionis buvo ir gyvendamas Peterburge, kur jis persikėlė, tikėdamasis rasti ...www.ciurlionis.com Žurnalas „Mokslas ir gyvenimas“ 1989m.nr.10 Lankstinukas „M.K...

×
×