• ..., gražios stovylos (t. y. gražaus stoto). Linksmas veidas ir graži figūra..., gyvenantys arčiau buvusios Prūsijos sienos, kur galėjo paveikti neiginio kilmininko neturinti... būdvardiškojo žodžio naudininką vartoti sakinyje, kur daiktavardiškojo naudininko – nei pasakyto, nei...

  • ... rudų plaukų. Tai buvo gražaus stoto, gana aukštas, baltaveidis, šiek tiek... žemės, kur taip dažnai dangus aptemęs, kur sielvartams nėra vis galo, kur jauną... ten, „kur ošianti girelė,/ pieva įvairi“, „kur snaudžiančio upelio vilnis“, „kur beržai iškiliai...

  • ... turi būti neišvažiuojami keliai. Analogijos, kur įmanoma, derinamos su kitais įrodinėjimo..., gražios stovylos (t.y. gražaus stoto). Linksmas veidas ir graži figūra... kilmininku laiko) dabar piktnaudžiaujama; ten, kur nebūtini, geriau jų atsisakyti: Pradėjome...

  • ...) 2)laisva demokratiška visuomenė, kur nedraudžiama kitamintystė (kur yra dvasinė priespauda, filosofija... ir klausė, iš kur pasaulio daiktų įvairovė ir kur pasaulio daiktų pradžia... sprendinius: Analitinius Sintetinius Analitinis sprendinys – kur predikatas(pasisakymas apie subjektą) ištisai... siela pabunda iš savo vaikiško stoto. Miršta tada, kai ta siela...

  • ... stogo. O buvo tokio mielo stoto ir greitas vaikas – kaip ugnis...) Gerų žmonių nedaugiausia, tai vieną kur aptikęs negali juo atsidžiaugti. Stakta...! – pasigirsta Viliaus balsas iš kambario. – Kur Vilius dar važiuos? – nori sužinoti... autoriaus kalbą rašomas brūkšnys, pvz.: „Kur jis galėjo išeiti? Tokią naktį...

  • .... “Kaimyniniame sodžiuje gyveno labai gražaus stoto sodietė, kurią jisai tam tikrą... daugiareikšmis. Servantesas kai kur išjuokia savo herojų, kai kur atjaučia. Don Kichotas... rašytojų veiklą, dalyvavo literatūros vakaruose, kur susilaukė didžiulio pasisekimo ir pritarimo...

  • ... epidemijas (pvz.: choleros) vegetarai užsikrečia kur kas rečiau. Japonų mokslininkai, keturiasdešimt..., kad gyveno tuomet labai gražaus stoto, atletiški žmonės. Švedų ir vokiečių... gyventojų ir kaip tiktose šalyse, kur mėsa – pagrindinis gyventojų maistas,vyrauja...

  • ... gražios stovylos (= gražios figūros, gražaus stoto) vyras. Šiandieninėje visuomenėje ypač gausu... nėra visos informacijos. rastis Kur tu randiesi? Kur tu esi? skaityti Skaitoma...; iki ko daėjo (= priėjo, iki kur nusirito; kaip nusmuko, puolė, degradavo...

  • ... Rusijos analogiškomis mokymo įstaigomis, yra kur kas didesnės. Tarptautinę visuomenės sveikatos... donorėms į projektą investuoti tektų kur kas daugiau lėšų. Pasak mūsų... išeina į farmacijos kompanijų atstovybes, kur dirba daugiau su prekyba, o..., Edward H. Kaplan, Michael A. Stoto, Harvey Fineberg, and James Trussell...

  • ... šeima persikraustė j Miuncheno priemiestį, kur tėvas kartu su broliu valdė... ūgio, taisyklingų bruožų, gana tvirto stoto. Atkreipdavo dėmesį išraiškingos rudos akys... fizikų susitikimą — I Šlovės kongresą, kur atkakliai gynė fotonų hipotezę. Kylantis...

×
×