• ...nurimus, - nieks neatskirs jau, / Kur švedu kraštas, kur Lietuva") pagal savaip ...viso pasaulio modelis. Šitame plote slypi esmines žmogaus buties problemos. ... (1983), „Šermenys" (1990), kuriose dominuoja gyvenimo vertes ir dvasinio tobulejimo per kancia...

  • ...egzistencijos verte. Todėl jų herojus egzaltuotas kentėtojas, praradęs tikėjimą žemiško gyvenimo verte. ... neįprastose aplinkybėse, ypatingose sąlygose, kur pasireškia jo sielos didybė.... vertinimu Anapus retorinių figūrų slypi ne empirinės tikrovės faktai, ...

  • ...pragyvenimo būdų, keisti įprastą, nusistovėjusią gyvenimo tvarką bei orientacijas. Verslininkystė – ...savo verslo idėją kaip perspektyvią? • Kur slypi silpnos vietos? • Kas sukelia ... vadinamas grynąja (neto) turto verte ir reprezentuoja piniginius įmonės ...

  • ... net ir iš savųjų gautų gyvenimo smūgių. Juk mes visiškai nedarome... imi tada susimąstyti, kur gi vis tik slypi tos žmonijos iškrypimo šaknys... netekti taip man mielų kūniškų gyvenimo malonumų ...). Taigi, kaip bebūtų liūdna... įsitikinusi šių reikšmių žymiai didesne verte, negu vienetinių spalvų, tenka tik...

  • ... - tai sistema, apibūdinanti pagrindinius ekonominio gyvenimo reiškinius1: • gamybą, • pajamas, • ... ūkinės veiklos rezultatų rinkos verte. Jei darbas, žemė ir ...veiksniai lemia produktyvumo lygį, bei, kur slypi turtingumo šaltiniai, verčia dairytis ...

  • ... reiškia pavyzdingo gyvenimo ir elgesio žmonės. „Religinę liepsną kur kas ... tarpusavio santykiuose; antra, teisingume slypi teigiamumo momentas ta prasme, ...“ (aukščiausia teisė – aukščiausia neteisybė. Vert.). Veikiamas meilės „aristokratiškas“ teisingumas ...

  • ...kalbą atveriam emoc.., išryškinam vert. Kita auklėjimo proceso priemonė ...gyvenimo būdą; suformuoti, įsisąmoninti gyvenimo paskirtį, uždavinius, priedermes; padėti ieškoti atsakymų į gyvenimo...vidurio visame kame, kur dažnai slypi tiesa nebuvimo pasekmės? Taip...

  • ... vaizduotės rūšis yra atmintis, kur vaizdinys gauna lyg ...jo socialinis vertingumas, jo gyvenimo ir elgesio prasmingumas. Svarbios...galima išsivaduoti. Tikrasis gėris slypi teisingose sąvokose ir geruose... (VI giesmė, 181 eilutė. Vert. A.Dambrauskas). IŠVADOS ...

  • ...Už išorinio gamtinio chaoso slypi tvarka, kurią žmogus... glaudžiai susiję žmonių gyvenimo principai, įsitikinimai, idealai,... gamtoje yra objektyvus. Kur kas sunkiau aptikti...civilizacijų darna. 5. Politinės vert.- politinis teisingumas, valstybės ...

  • ...apiformintu daiktu. Pirmojoje materijoje potencialiai slypi visa pasaulio ávairovë. Toliau ...yra sutinkamas visose visuomeninio gyvenimo srityse, o ten kur reikalinga tos rûðies... iame fone galima isivaizduoti, kokia verte turi ekonomistu Nobelio premijos ...

×
×