• ...tampa nebeįdomus. Kultūroje, kur vyrauja rinkos orientacija, kur materialinė sėkmė yra ...žmogų. Vienintelis tikro pažinimo kelias slypi meilės veiksme. Šis veiksmas peržengia...jų gerovės kriterijais, tai yra gyvenimo prasme ir savęs vertinimu. IŠVADOS Jei...

  • ... nuo to prasideda visokios abejonės gyvenimo prasme. Norit išduosiu mažyte paslaptį. Norit...gyvybė? Ar ji yra dar kur nors beribiuose Kosmoso toliuose? Ar... Nesėkmių priežastis slypi neteisingame mokslo požiūryje į svarbiausius mūsų gyvenimo reikalavimus. Mūsų...

  • ... išoriniai faktoriai  proaktyvumas – reaktyvumas. Kur yra žmogaus elgesio, ... nesikeičia asmens gyvenimo eigoje. Tačiau būtent pasąmonėje slypi daugelis ...asmeninę gyvenimo filosofiją. Ji yra susijusi su gyvenimo prasme. Ji nulemia visų gyvenimo...

  • ... žmogui orientuotis gamtos ir gyvenimo visumoje. Tokiai orientacijai būtinas...nustatyti, kur žodis metaforine prasme mintį iškreipia, o kur pasako daugiau...kosmoso” idėja – aukščiausias filosofinis mąstymas? • Kur slypi pirmasis pasaulio pradas? • Kodėl...

  • ...panašumas padeda įminti kalėdinių papročių prasmes. Mūsų platumose metiniame augalijos ...radus paparčio žiedą) galima sužinoti, kur slypi pinigai ar kiti turtai. Ariogalos...savojo asmeninio gyvenimo garsų, bet atveria savo sielos ausis didžiajai gyvenimo ...

  • ... urvuose, lizduose ir panašiai. Čia slypi pasakėčios patrauklumas. K. Donelaičio ...tas kraštas, kur “broliai artojai lietuviškai šneka”, kur “mūsų sodybos, kur bočių ... balsà, troðkimà dþiaugtis þemiðka gyvenimo prasme. Taèiau Vasaris didelëmis pastangomis ...

  • ... urvuose, lizduose ir panašiai. Čia slypi pasakėčios patrauklumas. K. Donelaičio ...tas kraštas, kur “broliai artojai lietuviškai šneka”, kur “mūsų sodybos, kur bočių ... balsą, troškimą džiaugtis žemiška gyvenimo prasme. Tačiau Vasaris didelėmis pastangomis ...

  • ...), kur ramu, jauku, kur tikimasi rasti paguodà, uþuovëjà nuo gyvenimo negandø. ...prigimties balsà, troðkimà dþiaugtis þemiðka gyvenimo prasme. Taèiau Vasaris didelëmis pastangomis ...baisaus. Tame baisumo jutime ir slypi Algirdo Pociaus novelës átaigumas. ...

  • ...), kur ramu, jauku, kur tikimasi rasti paguodą, užuovėją nuo gyvenimo negandų. ...prigimties balsą, troškimą džiaugtis žemiška gyvenimo prasme. Tačiau Vasaris didelėmis pastangomis ...baisaus. Tame baisumo jutime ir slypi Algirdo Pociaus novelės įtaigumas. ...

  • ... viso pasaulio modelis. Šitame plote slypi esmines žmogaus buties problemos. Poetas... apie gyvenimo prasme ir mirti sutaurina tradicini valstiecio tipaža daugiaplaniame romane Kur lygus... apie gyvenimo prasme ir mirti sutaurina tradicini valstiecio tipaža daugiaplaniame romane Kur lygus...

×
×