• ...simbolis yra susijęs. Entuziastinė magija naudojama paveikti vieną objektą pasitelkus ...vientisas ir pastovus, buvimu; tikëjimo, kurs iðkreipia pasaulio sampratà iðkreivindamas ... Dangus prisipildys Dievo šlovės" - Francis Frangipane.Demonai. "Graikų kalboje:"...

  • ... kurie apibūdinami kaip skilvelio remodeliavimasis (Francis GS ir Chu C, ...mechanizmus. Buvo sukurtas ir klinikoje naudojamas originalus antiaritminis vaistas Kvaternidinas. Šiuo... Yra tik keli literatūros šaltiniai, kur nurodoma diastolinės KS disfunkcijos ...

  • .... Iš jų Deering ir Francis pasiūlymas vadinamas SIPP (Simple ... paslaugos. Vartotojai nevaldo potinklio, kur veikia tinklinio lygio protokolai. ... naudojamas pagal nutylėjimą. Naudojama, siunčiant tekstinius failus. TAIKOMASIS LYGIS EBCDIC. Naudojama ...

  • ...motorinių testų. Individo sveikatos matavimui naudojama daugybė priemonių, pradedant termometru, ... atmetami, ypač visuomenėse, kur tie, kur privalo patvirtinti programas, taip ...pasekmes. Galingiausias iš jų buvo Francis E. Towsendas, Kalifornijos gydytojas ...

  • ...panaudojimas. Aliuminis naudojamas mažiems konteineriams gaminti. Jis gali būti naudojamas gaiviųjų ...varduose. Tai galis (senovinė) ir francis (dabartinė) Prancūzija. Europiu pavadintas ... vadinami “atominiais nuodais”. Jie kur kas pavojingesni žmogui ir ...

  • ...James Watson ir britas biofizikas Francis Cnck pristatė savo spiralinį ... Piniginei. JAV, Kanadoje, kur valdžia finansuoja biotechnologijų kūrimą, kur mokslininkai dirba ...bei plazmidinės DNR fragmentų mišinys, naudojamas agarozės arba poliakrilamido geliuose ...

  • ...naudojamas skubiosios kontracepcijos metodas - geriamos skubiosios kontracepcijos tabletės. Kartais gali būti naudojama...bet kurį kitą jutimą. Francis Kito, puikus intelektualas, sakė... valstybės įstatymų atsakomybei. Kur yra paplitusios tokios pažiūros...

  • ... metodas (politinë sociologija) plaèiai naudojamas, analizuojant visuomenës politinæ sistemà,... kûrybà); Lyderio bruoþø teorija (Francis Halton, 1822-1911) ...charakteris giliau tyrinëtas Vokietijoje, kur susiformavo tautø psichologijos (Völkerpsychologie...

  • ... metodas (politinė sociologija) plačiai naudojamas, analizuojant visuomenės politinę sistemą,... kūrybą); Lyderio bruožų teorija (Francis Halton, 1822-1911) ...charakteris giliau tyrinėtas Vokietijoje, kur susiformavo tautų psichologijos (Völkerpsychologie...

  • ... du mokslininkai, James Watson ir Francis Crick nustatė DNR sandarą (...šių ,,superpiktžolių" naikinimui tektų pasitelkti kur kas įvairesnius chemikalus ir ...bakterija, išskirianti nuodus. Ekologinėje žemdirbystėje naudojama kovai su kenksmingais vabzdžiais. ...

×
×