• ...yra nepakankamas. Šiuo metu prioritetas suteiktas vandens valymo įrenginių statybai, daugiausia...(pvz.: riebalai, naftos produktai). ...telkiniu yra keliamos siurbliais. Beveik vandenvalos sistemose veikiantys siurbliai yra..., kur kanalizacijos tinklai jau yra...

  • ...yra panašūs į skruberius. Daugiausia naudojami dujoms valyti. 3. jinitiniuose filtruose yra...yra pavojingi biogeniniai elementai:azotas ir fosforas. Jie sukelia vandens telkiniu...yra ypac pavojinga naftos plevele  .Ji yra... yra mineraliniai istekliai, kur...

  • ... dirvožemį ir vandens telkiniu, bei sukeldami ...limitas Lietuvoje vartojamam sunkiajam naftos kurui (mazutui). ... į orą šaltiniai yra daugiausia susitelkę dviejuose Lietuvos ...yra tai kad antropogeninė tarša yra didžiausia būtent ten, kur gyvena daugiausia...

  • ... vandens taršos šaltiniais. Daugiausia tai kanalizacijos valymo...Lietuvoje yra nustatomi vandensaugos tikslai. Vienu vandens telkiniu gali... Ypač baisios yra tanklaivių ir naftos gręžinių avarijos.... Yra ir labai brangių valymo įrenginių, kur panaudojami...

  • ..., o dabar miestų orą daugiausia teršia naftos produktų, ypač benzino ir dyzelinio... yra pavojingi šie biogeniniai elementai: azotas ir fosforas. Jie sukelia vandens telkiniu... ten kur nėra augalinės dangos, arba ji yra labai menka Tai ypač yra...

  • ...yra po du nekirčiuotus, pvz., „Kur bėga Šešupė, kur... požymių; būdinga daugiausia bestuburiams (yra jų prisitaikymas išgyventi...šeimos daugiametė aukšta vandens telkiniu pakrantėse auganti žolėArundo;...: 1. naftos distiliacijos likutis; 2. iš naftos susidariusi...

  • .... Orą daugiausia teršia žmogus. Miestų ir pramonės rajonų užterštame ore kur kas... pat yra mažesnė nei ankstesniais metais, kadangi šiuo metu Lietuvoje naftos produktų... yra pavojingi šie biogeniniai elementai: azotas ir fosforas. Jie sukelia vandens telkiniu...

  • .... Orą daugiausia teršia žmogus. Miestų ir pramonės rajonų užterštame ore kur kas... pat yra mažesnė nei ankstesniais metais, kadangi šiuo metu Lietuvoje naftos produktų... yra pavojingi šie biogeniniai elementai: azotas ir fosforas. Jie sukelia vandens telkiniu...

  • ...Kuršių nerijos užima miškai. Daugiausia yra spygliuočių miškų. Labiausiai... antys.Būtent čia, kur praeina pagrindiniai paukščių... mariomis – žuvingiausiu vandens telkiniu Lietuvoje. Kuršių mariose.... Vandens paviršiuje susidariusi naftos plėvelė sutrikdo dujų...

×
×