• ... šaiposi iš Sauliaus. Sauliui padėjau mokintis eilėraštį (mat jo atmintis labai... neatsiras cigaretės stalčiuje. Praneš vedėjai apie vagystę. „Vagis“(Juozas) atsirado. Atsiprašė... naujoko ir pasiūlo pasikalbėti) – Ei, kur eini, einam biški pašnekėt... 2VAIKAS...

  • ... pradėjo vartoti „išorinę prievartą“: mokinti mergaitę kur ir kada tuštintis. Gabrielė nesiderino... - t.y., elgesiu. Todėl psichologija ir yra mokslas apie elgesį - biheviorizmas. Todėl... psichopatalogija. Vilnius,1992 FÜRST, Marija; Psichologija. Vilnius, 1998 JEKENTAITĖ – KUZMICKIENĖ, Leonarda...

  • ...tokie aktualūs, nes nesistengiu mokintis citatų, frazių, eilėraščių , ...autorių knygomis( Wundto „Tautų psichologija“, I tomas, 1900 m...jis galvoja apie tai, kas jaudina“. Niekada apie tai nepamąsčiau...psichoanalizės srityje jau pasiekta kur kas daugiau, tačiau ...

  • ... bet negalvoja, jog mylėti galima mokintis. Daugelis meilės uždavinį pirmiausia ...prigimčiai (Detalesnė diskusija apie susvetimėjimo problemą ir apie šiuolaikinės visuomenės įtaką ...maža mergaitė, yra "korektiškumo" atmosfera, kur, deja nelieka vietos nei ...

  • ...patikimumą .Sužinosime intelekto atsiradimo priežastis, kur naudojama ši sąvoka, kokią ...bei praktiškieji.(Bendroji psichologija 1986m. 269). Sugebėjimas gerai mokintis, pasiekti gerų ..., problemų sprendimas). Žinome, kad apie 26-erius metus intelektas ...

  • ... tapsmo stadijoje, kur formuojasi pagrindiniai ... perspektyvos. Studijose apie nepilnamečių deviacijos ...psichologija - nusikaltėlį), tačiau abi disciplinos telkiasi ties „kontrolės“ tema. Psichologija...klasės gyvenimu, bendraklasiais, mokinti pastebėti kitų ...

  • ... daug informacijos apie įprastą ir neįprastą elgesį, apie paveldėtas ... suaugusiųjų? 5. Iš kur atsiranda vaikai? 6. ...Afrikoje. 4. Vaikai turi mokintis, o suaugę turi dirbti...paauglio psichologija“- Kaunas, 1990. 2. Žukauskienė R. „Raidos psichologija“- Vilnius...

  • ... kūdikio riksmas informuoja apie alkį arba apie kokius nors kitus...paauglio psichologija. (1990). 131 psl. 3 Myers D. G. Psichologija. ...bendraamžiais ir tai skatina mokintis derinti savo veiklą su...vaiko sukurtoje žaidybinėje aplinkoje, kur diena gali trukti ...

  • ... Neformalios komandos susiburia visur, kur susirenka keli žmonės ... atvirai, be pgiežos kalba apie trūkumus.Jie turi ...metodus.To dažniausiai reikia mokinti atskirai. Galima teigti, kad... ŠALTINIŲ SĄRAŠAS. 1. „Vadovavimo psichologija“, V.Barvydienė, J. Kasiulis...

  • ... to niekada nepamiršiu“ – sakome apie kokį nors įvykį, ...elemento priminimu, galima patarti, kur ieškoti pamirštos informacijos. ... turintiems specifinių atminties sutrikimų mokintis yra sunkiau, tačiau .... Kodėl nemiela mokykla? Psichologija studentui. KTU ...

×
×